SØK SKOLEPLASS

Vi søker nå etter lærer i tømrerfaget

Øya videregående er en skole med ca. 200 elever. Øya er en yrkesfagskole hvor elevene får undervisning innenfor bygg- og anleggsteknikk og naturbruk.  

Vi ønsker nå å fylle et års vikariat i inntil 100% stilling. Undervisningsfagene er lagt til Vg2 tømrer. Når vi lyser ut i inntil 100%, betyr at stillingen minimum blir 60 %. Det er derfor mulig å kombinere stillingen med annet arbeid evt. fylle på med annen relevant undervisning opp til full stilling.  

Som lærer på Øya samarbeider du tett med elever, foresatte, lærere, praksisverter og skoleledelsen. Du er en del av et lærerteam som samarbeider om undervisningen på trinnet. Som lærer på Øya bør du ha lyst til å la eleven ta ut sitt potensiale og trives med å veilede unge mennesker inn mot relevant kompetanse.  Den som blir ansatt må være lojal mot skolens verdidokument.  

Vi ser etter en person som liker å samarbeide om å oppnå gode resultater, som er strukturert og som evner å se etter gode løsninger. Undervisningen på Øya skal være relevant og nært det som eleven vil møte av utfordringer som lærling og tømrer. Det betyr også at undervisningsprosjektene er realistiske og virkelighetsnære. Du må derfor være faglig dyktig, kreativ og selvstendig. 

I dette vikariatet blir disse kvalifikasjonene vektlagt:  

Oppstart: 1.august 2023 

Varighet fram til ca. 25.juni 2024. 

Søknadsfrist: Snarest 

Fyll inn skolens søknadsskjema som du finner nederst på denne siden, og send søknaden på epost til oya@oya.vgs.no