SØK SKOLEPLASS

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Her kan du lese om fagene som tilbys på Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi. Det er ikke mulig å søke inntak her for skoleåret 2022-23. Mer informasjon om oppstart kommer.

Fellesfag

Programfag

Her skal du videreføre minst to av programfagene som du valgte på Vg2.

*Fagene kreves på Global-linja. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Valgfrie programfag

Her kan du enten velge enda ett fag fra listen over, eller ett av disse fagene:

**Fagene kreves på Ekstremsport-linja. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.

Global og Ekstremsport på Vg3

På Global-linja fortsetter du med fag og fagdager som har et globalt fokus. I tillegg reiser klassen på en spennende studietur, som du selv er med på å planlegge.

På Ekstremsport-linja får du faget Friluftsliv 1, som gir rom for mange spennende aktiviteter. Det blir også muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer informasjon om reisemål kommer senere.

Mer om Global og Ekstremsport.