SØK SKOLEPLASS

Vg3 Realfag

Det er ikke mulig å søke inntak her for skoleåret 2022-23. Mer informasjon om oppstart kommer.

Vg3 Realfag bygger videre på Vg2 Realfag.

Fellesfag

Programfag

Her skal du videreføre minst to av programfagene som du valgte på Vg2. (Biologi 2 er mulig å velge selv om du ikke har hatt Biologi 1.)

Valgfrie programfag

Her kan du enten velge enda et fag fra listen over, eller et av disse fagene:

*Politikk, individ og samfunn er navnet på det overordnede fagområdet. På Øya innebærer det to fag: Samfunnsgeografi og Sosiologi og sosialantropologi. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.

Global og Ekstremsport på Vg3

På Global-linja fortsetter du med fag og fagdager som har et globalt fokus. I tillegg reiser klassen på en spennende studietur, som du selv er med på å planlegge.

På Ekstremsport-linja får du faget Friluftsliv 1, som gir rom for mange spennende aktiviteter. Det blir også muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer informasjon om reisemål kommer senere.

Mer om Global og Ekstremsport.