Vg3 Realfag

Studietilbudet på Vg3 har oppstart skoleåret 2024-2025. Vg3 Realfag bygger videre på Vg2 Realfag.

Fellesfag

Programfag

Her skal du videreføre minst to av programfagene som du valgte på Vg2. (Biologi 2 er mulig å velge selv om du ikke har hatt Biologi 1.)

Valgfrie programfag

Her kan du enten velge enda et fag fra listen over, eller et av disse fagene:

*Politikk, individ og samfunn er navnet på det overordnede fagområdet. På Øya innebærer det to fag: Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.

Global og Ekstremsport på Vg3

På Global-linja fortsetter du med fag og fagdager som har et globalt fokus. I tillegg reiser klassen på en spennende studietur, som du selv er med på å planlegge.

På Ekstremsport-linja får du faget Friluftsliv 1, som gir rom for mange spennende aktiviteter. Det blir også muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer informasjon om reisemål kommer senere.

Mer om Global og Ekstremsport.