SØK SKOLEPLASS

Vg3 Påbygg

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse gir deg grunnlaget for høyere utdanning ved universitet eller høgskole. Elever som har gått yrkesfaglige programområder på Øya eller andre videregående skoler kan søke Vg3 Påbygg på Øya.

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt faglig nivå og du må derfor være innstilt på å jobbe jevnt og trutt med fagene. Undervisningen varierer noe fra fag til fag. I flere av fagene reiser vi på ekskursjoner. Da blir det fokus på både fag og sosiale aktiviteter.

Du søker til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på Øya gjennom Vigo. Hvis du ikke lykkes med å søke gjennom Vigo, ta direkte kontakt med skolen.

Fellesfag

Programfag

Inntakskravene til høyere utdanning varierer ut fra hvilken retning du ønsker å gå. Det er derfor viktig at du velger programfag som gir deg best mulig forutsetning for det yrket du har lyst til å utdanne deg til.

Innenfor programfagene har du flere valgmuligheter, så lenge minimumskravet til studiekompetanse er innfridd. Summen av undervisningstimer skal være på minst 30 timer i uka. Vi tar forbehold om oppstart av fag ut fra elevinteresse.

Hvis det er mulig å få til med tanke på elevinteresse og sammensetning av timeplan, tilbyr vi også disse fagene:

Vg4 Påbygg

Har du fullført eller er du i ferd med å fullføre et lærlingløp eller har gått Vg3 yrkesfag i skole, kan du søke Vg4 Påbygg (påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse). Vg4 Påbygg er et 23-timerskurs.

Dette trenger du

Veien videre

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse, har du mulighet til inntak på svært mange av landets høgskole- og universitetsstudier. Dersom du har valgt realfagsfordypning i dine tre år på vgs, kan du oppnå studiekompetanse med ekstra poeng i realfag!

Hvilke fag kreves for å få inntak på ulike studier? Her finner du en liste over kravkoder.

Ønsker du å finne ut hvor mange konkurransepoeng du har? Bruk karakterkalkulatoren.

Her kan du lese mer om Øyas tilbud om realfag på yrkesfag.