SØK SKOLEPLASS

Vg3 Naturbruk studieforberedende

Undervisningen på Vg3 Naturbruk (studieforberedende) gir elevene konkrete ferdigheter i naturforvaltning og naturbruksaktivteter. Dette kurset gir deg generell studiekompetanse som er grunnlaget for inntak til de fleste studier ved høyskole og universitet. I tillegg har du gode muligheter for realfagsfordypning.

Nasjonal og internasjonal miljøpolitikk inngår som en del av kurset, sammen med blant annet ressursforvaltning. Du får også tilbud om å lære noen av de beste metodene innen praktisk naturforvaltning. Enten det er bruk av elektrisk fiskeapparat for å undersøke fiskebestander i elever og bekker, eller det er taksering av viltbestander.

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt faglig nivå, og er lagt opp med mye prosjektarbeid. Ekskursjonene har fokus på både det faglige og sosiale. Island har ofte vært destinasjon for vårsemesterets utenlandstur. Opplegget på ekskursjonene planlegges i samarbeidet med elevene.

Fellesfag

Felles programfag

Valgfritt programfag

Her har du flere valgmuligheter så lenge minimumskravet til studiekompetanse er innfridd. Vi tar forbehold om oppstart ut fra at det blir tilstrekkelig med elever i disse fagene.

Dette trenger du

Veien videre

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse har du mulighet til inntak på svært mange av landets høgskole- og universitetsstudier. Dersom du har valgt realfagsfordypning i dine tre år på vgs kan du oppnå studiekompetanse med ekstra poeng i realfag!

Her finner du kravkoder.

Her finner du karakterkalkulatoren.

Lyst til å vite mer om realfagene på Øya vgs? Les mer her.