SØK SKOLEPLASS

Vg3 Landbruk

På Vg3 Landbruk (agronom) skal eleven lære å ta fullstendig faglig ansvar for gårdsdrifta. For å nå målet brukes skolens gårdsbruk aktivt. Arbeidsledelse og økonomistyring er en viktig del av innholdet i kurset.

Hver uke starter med et driftsmøte der nye, pågående og fullførte prosjekter diskuteres og evalueres. Det legges opp til fagturer for at elevene skal lære om flere produksjoner og om næringsutvikling i distriktene. Klassen har også tradisjon for en lengre tur til en annen landsdel eller til utlandet.

Du kan bli elev på Vg3 Landbruk dersom du har gått Vg2 Landbruk og gartnernæring.

Fellesfag

Programfag

Valgfrie programfag

Vi tilbyr 2 av de 3 valgfrie programfagene som er nevnt nedenfor. Hvilke som tilbys er avhengig av elevinteressen.

Dette trenger du

Veien videre

Utdanningen er allsidig og det varierer stort hvilke valg elevene gjør etter Vg3 Landbruk. Mange velger å gå ut i arbeidslivet til forskjellige typer arbeid.

Andre velger å sikre seg studiekompetanse ved å gå Vg4 Påbygg (påbygging til generell studiekompetanse etter fullført yrkeskompetanse). Se mer på siden om påbygg. Dette blir å regne som et fjerde år på videregående. Studiekompetanse gir grunnlag for videre studier ved universiteter og høyskoler i Norge eller utenlands.