SØK SKOLEPLASS

Vg2 Tømrer

Vg2 Tømrer er et spennende kurs som omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Du kan bli elev på Vg2 Tømrer hvis du har gått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet i denne bransjen. Disse kravene blir du kjent med i opplæringen på Øya. Bygg- og anleggsbransjen har lange tradisjoner, allikevel er den hele tiden under utvikling. Med kompetanse fra Vg2 Tømrer vil du være med på å bygge Norge for framtiden.

Undervisningen foregår både med praktiske øvelser og teoriundervisning. På Øya brukes hele skoleanlegget og skolens bygningsmasse i undervisningen. Den spenner fra rehabilitering til nybygging og er derfor variert. Du vil få mange og varierte arbeidsoppgaver som du vil lære mye av.

Fellesfag

Programfag

Yrkesfaglig fordypning

Tanken med yrkesfaglig fordypning (YFF) er at du skal utplasseres i bedrift og få reell arbeidslivserfaring. Noen elever velger å ta ekstra matematikk og naturfag på Vg1, og kan dermed søke om å få realfag i stedet for utplassering på Vg2. Dette er valgmulighetene innen YFF på Vg2 Tømrer:

*Avhenger av elevinteressen.

Mulige endringer

Fagnavn og faginnhold kan bli endret med fagfornyelsen. Se udir.no.

Dette trenger du

Veien videre

Etter Vg2 Tømrer har du flere valg:

Dobbeltløp

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp her