SØK SKOLEPLASS

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Her kan du lese om fagene som tilbys på Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi. Det er ikke mulig å søke inntak her for skoleåret 2022-23. Mer informasjon om oppstart kommer.

Fellesfag

Programfag

Du må ha fordypning i to programfag fra Språk, samfunnsfag og økonomi. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3.

*Kreves på Global-linja. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Valgfrie programfag

Du skal velge ett programfag til. Du kan velge enda et programfag fra listen over, eller et av disse programfagene:

**Kreves på Ekstremsport-linja. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.

Global og Ekstremsport på Vg2

På Vg2 kommer programfagene inn, og du kan velge fag som passer med dine interesser. På Ekstremsport-linja er faget Breddeidrett 1 obligatorisk. Gjennom dette faget vil du blant annet få muligheten til å ta våttkort (elvekajakk) og brattkort (klatring).

På Global-linja begynner klassen å planlegge en studietur, som gjennomføres på Vg3. Elevene kan selv være med å påvirke hvor denne turen skal gå, og hva læringsinnholdet skal være. Global-linja får også et spesielt ansvar for Øyas innsamlingsaksjoner «Gi en dag» og «Sponsordag». Inntektene fra disse aksjonene går til Håpets senter, som er et dagsenter i Nepal for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Mer om Global og Ekstremsport.

Veien videre

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi