SØK SKOLEPLASS

Vg2 Landbruk og gartnernæring

Er du interessert i landbruk eller friluftsliv? På Vg2 Landbruk og gartnernæring lærer du om samspillet i naturen, og du lærer deg praktiske ferdigheter innen den fordypningen du er mest interessert i.

Du kan bli elev på Vg2 Landbruk og gartnernæring hvis du har gått Vg1 Naturbruk. På Vg2 Landbruk og gartnernæring på Øya kan du velge fordypning i enten Landbruk eller Friluftsliv.

Opplæringen er sammensatt av teoretisk undervisning og praktiske øvinger. Inntil 15 undervisningstimer i uka er praktiske øvinger.

Fellesfag

Programfag

I programfagene blir innholdet tilpasset din fordypning. Du kan velge mellom disse fordypningene:

Opplæringen i programfagene skal gjøre elevene i stand til å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte. Det gis opplæring i både konvensjonell og økologisk drift, og fagene gjenspeiler tradisjoner og felles verdier som preger vår hverdag og vårt samfunnsliv.

Målet er at elevene skal utvikle en identitet som framtidige yrkesutøvere innen matproduksjon og naturopplevelser. De skal også forstå hvordan deres yrkesutøvelse påvirker natur, klima og samfunn.

Yrkesfaglig fordypning

Her kan du kan velge mellom ulike alternativer, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

*Avhenger av elevinteressen

Dette trenger du

Veien videre

Når du har gjennomført Vg2 Landbruk og gartnernæring har du to valgmuligheter:

Dobbeltløp

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp her.