SØK SKOLEPLASS

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk får du lære grunnleggende ferdigheter innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk. Gjennom allsidig praksis- og teoriundervisning vil du få forståelse for bredden innen fagområdet. Dette året gir deg grunnlag for nesten 30 ulike yrkesutdanninger.

Du får blant annet jobbe med materialene tre, stein og betong. Du vil også stifte bekjentskap med ulike typer verktøy og maskiner, herunder skolens anleggsmaskiner.

Øya har et skoleanlegg med stor bygningsmasse, som gir grunnlag for mange relevante og meningsfulle arbeidsoppgaver. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfagene innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

Fellesfag

Programfag

Yrkesfaglig fordypning

Her kan du velge mellom ulike alternativer, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Ekstra realfag

Når du går Bygg- og anleggsteknikk på Øya kan du på alle trinn ta ekstra realfag, slik at du etter tre års skolegang sitter igjen med realfagskompetanse og kan søke deg til de aller fleste studier ved landets universiteter og høgskoler. Her kan du lese mer om realfag på yrkesfag.

Dette trenger du

Veien videre

Etter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk kan du velge mellom flere Vg2-tilbud. På Øya har du disse mulighetene:

Dobbeltløp

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp her