SØK SKOLEPLASS

Utleie kunstgressbane

På Øya kan du trene fotball hele vinteren gjennom!

På Øya kan du trene fotball hele vinteren gjennom!

Hvis du bestiller tid på vår kunstgressbane kan fotballaget holde formen helt til seriespillet starter opp igjen på våren.

Skolens kunstgressbane leies ut i perioden 1. oktober til 15. april.

Hallen måler 20 x 40 meter, man kan fint spille 5er-fotball med voksne eller flere på banen for yngre aldersgrupper.

Pris: kr 400,- De som leier via klubb og idrettslag får 20 % rabatt.

Rabatten gis ved forpliktelse hele sesongen gjennom. «En time her og en time der» faktureres full pris. Lag som er usikre på om de vil trene året igjennom, kan inngå leieforhold og si opp når de ikke skal leie mer. Vi har ingen oppsigelsestid. Oppsigelse skal skje skriftlig, på epost.

Kunstgressbanen er i utgangspunktet stengt i forbindelse med skoleferier.

Vårsesongen/ leieforholdet varer inntil klubbene selv melder ønske om å avslutte trening inne. Dersom vi ikke hører noe annet varer leieforholdet frem til 15. april.

Lørdager er fortrinnsvis reservert for fotballcuper og andre større arrangementer. Lag som leier på lørdager, kan risikere å gå glipp av enkeltdager grunnet større arrangementer.

Ønsker dere å leie? For bestilling, send e-post til: tore@oya.vgs.no

For å se utleieplanen klikk her: Utleieplan

Fordelingsprinsippet:

  1. Førstemann til «mølla»
  2. Yngre spillere prioriteres tidlig på kvelden
  3. Det er mulig å søke om spilletid allerede f.o.m. januar. Fordeling av spilletid finner sted i september. Standard utleieperiode er da 1/10 – 1/4
  4. De lag som binder seg for hele leieperioden, vil prioriteres
  5. Øya VGS står fritt til å fordele spilletider og vil etterstrebe å følge fordelingsprinsippet.

Retningslinjer for bruk av hallen finner dere her: Retningslinjer kunstgress