Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Studietilbudet på Vg3 har oppstart skoleåret 2023-2024. Her kan du lese om fagene som tilbys på Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi.

 

FELLESFAG

  • Historie
  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Religion og etikk 

 

 

PROGRAMFAG

Her skal du videreføre minst to av programfagene som du valgte på Vg2.

  • Politikk, individ og samfunn* (kreves på Afrika-linja)
  • Psykologi 2
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

*Politikk, individ og samfunn er navnet på det overordnede fagområdet. På Øya innebærer det to fag: Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Du får ett av fagene på Vg2 og det andre på Vg3.

 

 

VALGFRIE PROGRAMFAG

Her kan du enten velge enda et fag fra listen over, eller et av disse fagene:

  • Friluftsliv 1 (kreves på Ekstremsport-linja)
  • Internasjonal engelsk (hvis du ikke har hatt det på Vg2)

 

 

Mulige endringer

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen. Fagnavn og faginnhold kan også bli endret med fagfornyelsen. Se udir.no.   

 

 

AFRIKA og EKSTREMSPORT PÅ VG3

På Afrika-linja fortsetter du med fag og fagdager som har et globalt fokus. I tillegg reiser vi på en spennende studietur til et land i Afrika. Vi har samarbeidspartnere i flere land, som Senegal, Tanzania og Madagaskar. 

På Ekstremsport-linja får du faget Friluftsliv 1, som gir rom for mange spennende aktiviteter. Det blir også muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer informasjon om reisemål kommer senere.

Mer om AFRIKA og EKSTREMSPORT.

 Øyakalender
Laster...