Vg2 Realfag

Studietilbudet på Vg2 har oppstart skoleåret 2021-2022.

På Vg2 Realfag tilbyr vi to linjevalg. Du kan velge Afrika-linje og Ekstremsport-linje. Det vil også være mulig å følge vanlig studiespesialiseringsløp uten et spesielt linjefokus.

 

Elever på AFRIKA-linja får et globalt fokus på studiet sitt gjennom fagene Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter. Ett av fagene får du på Vg2 og det andre på Vg3. Det vil rullere slik at vi tilbyr fagene annethvert år.

 

Elever på EKSTREMSPORT-linja får muligheten til å delta på varierte og spennende aktiviteter. På Vg2 tilbys faget Breddeidrett, og det blir muligheter for å ta våttkort (elvekajakk) og brattkort (klatring).

 

I tillegg velger du to fag som du viderefører på Vg3. Fagene vi tilbyr er*:

- Matematikk R1

- Fysikk 1

- Kjemi 1

- Biologi 1

 

*Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen.

 

VEIEN VIDERE

Vg3 RealfagØyakalender
Laster...