Vg 1 studiespesialisering

På Vg1 Studiespesialisering legger du grunnlaget for videre studier. På Øya tilbyr vi en unik kombinasjon av studier og opplevelser - enten du er interessert i globale utfordringer og rettferdig fordeling, eller fysiske utfordringer og naturopplevelser.

 

FELLESFAG

  • Engelsk
  • Spansk
  • Geografi
  • Kroppsøving
  • Matematikk (1T eller 1P)
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap
  • Kristendom

 

Mulige endringer

Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen. Fagnavn og faginnhold kan også bli endret med fagfornyelsen. Se udir.no.   

 

AFRIKA / EKSTREMSPORT PÅ VG1

På Vg1 blir timeplanen fylt opp av fellesfag. Du vil allikevel få utbytte av linjevalget ditt ved at vi har én fagdag hver måned. På disse dagene vil Ekstremsport-elevene delta på varierte turer og aktiviteter.

Afrika-elevene vil få muligheten til å fordype seg i tema som bærekraftig utvikling og globale forskjeller mellom fattig og rik. Det vil bli lagt opp til samarbeid med frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Aktuelle samarbeidspartnere i Trondheim er Gå Ut Senteret og KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid).

Mer om AFRIKA og EKSTREMSPORT

                                                                        

DETTE TRENGER DU

Alle trenger egen PC og enkelt turutstyr som sovepose, tursko og turklær. Skolebøker lånes på skolen. Ellers vil behovet avhenge av om man velger Afrika eller Ekstremsport som linjefokus. 

 

VEIEN VIDERE

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 Realfag

 Øyakalender
Laster...