Vg3 Landbruk (Agronom)

På Vg3 Landbruk (agronom) skal eleven lære å ta fullstendig faglig ansvar for gårdsdrifta. For å nå målet brukes skolens gårdsbruk aktivt. Arbeidsledelse og økonomistyring er en viktig del av innholdet i kurset.

 

Hver uke starter med et driftsmøte der nye, pågående og fullførte prosjekter diskuteres og evalueres. Det legges opp til fagturer for å kunne vise flere produksjoner og næringsutvikling i distriktene. Klassen har også tradisjon for en lengre tur til en annen landsdel eller til utlandet.

 

FELLESFAG

Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

  • Gårdsdrift
  • Plante- og husdyrproduksjon
  • Utmark og kulturlandskap.

 

VALGFRIE PROGRAMFAG

Vi tilbyr 2 av de 3 valgfrie programfagene som er nevnt nedenfor. Hvilke som tilbys er avhengig av elevinteressen. 

  • Traktor og maskiner
  • Økonomi og driftsledelse
  • Økologisk landbruk

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg3 Landbruk

 

VEIEN VIDERE

Utdanningen er allsidig og det varierer stort hvilke valg elevene gjør etter Vg3 landbruk. Mange velger å gå ut i arbeidslivet til forskjellige typer arbeid. Andre velger å sikre seg studiekompetanse ved å gå Vg3 Naturbruk (studieforberedende). Dette blir å regne som et 4. år i videregående. Studiekompetanse gir grunnlag for videre studier ved universiteter og høyskoler i Norge eller utenlands.Øyakalender
Laster...