Vg2 Landbruk og gartnernæring

Du kan bli elev på Vg2 Landbruk og gartnernæring hvis du har gått Vg1 Naturbruk. Opplæringen er sammensatt av teoretiske tema og praktiske øvinger. Opp til 15 undervisningstimer pr. uke er praktiske øvinger. Som elev på Øya vil du kunne gjøre noen fagvalg som gjør at kommer nærmere dine interesser.

 

FELLESFAG

  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Samfunnskunnskap
  • Kristendom

 

PROGRAMFAG

  • Produksjon og tjenesteyting
  • Forvaltning og drift

I programfagene kan du velge ”profil” i tråd med dine hovedinteresser. Det betyr at praksisundervisningen i stor grad legges opp i henhold til den profilen du velger. Du kan velge blant følgende profiler:

Opplæringen i programfagene skal legge grunnlaget for en yrkesutøvelse som ivaretar både konvensjonell og økologisk forsvarlig og bærekraftig drift. Programfagene gjenspeiler tradisjoner og fellesverdier som preger vår hverdag og vår samfunnsliv, og vektlegger forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Her kan du kan velge mellom ulike alternativer, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

  • Fjøsturnus
  • Utplassering (gjelder elever med fordypning i friluftsliv)
  • Realfag (Matematikk R1 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1*)

 *Avhenger av interessen

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg2 Landbruk

Utstyrsbehov for Friluftsliv Adventure

 

VEIEN VIDERE

Når du har gjennomført Vg2 Landbruk og gartnernæring har du to valgmuligheter. Du kan velge Vg3 Landbruk (Agronom), dette kurset gir deg en yrkeskompetanse. Du kan også velge Vg3 Studieforberedende Naturbruk som gir deg mulighet til å starte på høyere studier (høgskole eller universitet). Disse Vg3-kursene kan du lese mer om under "studietilbud" på hjemmesiden.

 

DOBBELTLØP

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp HER

 Øyakalender
Laster...