JA TAKK - BEGGE DELER

På Øya videregående skole kan du kombinere både naturbruk og byggfag med ekstra realfagspoeng.

Vi liker å si "JA TAKK - BEGGE DELER"

 

Yrkeskompetanse. Årlig sender Øya ut elever fra hestefaget, byggfaget og anleggsgartnerfaget til bedrifter for å ta fagbrev. Lærlinger fra Øya er ettertraktede! Etter fullført Vg3 Landbruk får du yrkeskompetansen «agronom» - helt uten lærlingetid.

 

Studiekompetanse. For å kunne søke til høyskole eller universitet må du ha studiekompetanse. Det oppnår du enten ved å gå yrkesfaglig eller studiespesialiserende retning. På Øya tilbyr vi den yrkesfaglige varianten og du kan velge mellom fordypningsområdene friluftsliv, hund og dyrepleie, landbruk, hestefag, anleggsgartnerfag eller byggfag. Den yrkesfaglige varianten er en like fullverdig studiekompetanse som den studiespesialiserende.

 

Realfag. Uavhengig av om du velger naturbruk eller byggfag får du på Øya mulighet til å ta ekstra realfagspoeng (ofte omtalt som spesiell studiekompetanse). Du kan med andre ord legge et godt grunnlag før eksempelvis veterinær-, ingeniør- eller økonomistudiet.

 

 Våre ekstra realfag:

 • Full fordypning innen matematikk (T1, R1, R2)
 • Full fordypning innen kjemi (K1, K2)
 • Full fordypning innen biologi (B1, B2)
 • Full fordypning innen fysikk (F1, F2)

 Vi tar forbehold om oppstart ut fra at det blir tilstrekkelig med elever i disse fagene.

 

Men hva kan jeg egentlig bli?!

Her er noen alternativer til studier (og deres opptakskrav):

 • Politi (GENS)
 • Veterinærmedisin (VETE)
 • Byggeteknikk og arkitektur (SIVING)
 • Husdyrvitenskap (REALFA)
 • Kjemi og bioteknologi (SIVING)
 • Landskapsarkitektur (GENS)
 • Fysisk aktivitet og helse (GENS)
 • Miljø og naturressurser (REALFA)
 • Plantevitenskap (REALFA)
 • Sykepleier (GENS)
 • Fysikk (REALFA)
 • Økologi og naturforvaltning (REALFA)
 • Bachelor i sosialt arbeid (GENS)
 • Rettsvitenskap (GENS)
 • Økonomi og administrasjon (GENS)

 

 

Her er en liste over kravkoder

Her kan du beregne skolepoeng

 

 Øyakalender
Laster...