JA TAKK - BEGGE DELER

På Øya videregående skole kan du kombinere både naturbruk og byggfag med ekstra realfagspoeng.

Vi liker å si "JA TAKK - BEGGE DELER"

 

Yrkeskompetanse. Årlig sender Øya ut elever fra hestefaget, byggfaget og anleggsgartnerfaget til bedrifter for å ta fagbrev. Lærlinger fra Øya er ettertraktede! Etter fullført Vg3 Landbruk får du yrkeskompetansen «agronom» - helt uten lærlingetid.

 

Studiekompetanse. For å komme inn på høyskole eller universitet kreves det studiekompetanse, noe du kan få etter tre år på Øya - uansett hvilket studieløp du velger.

 

Realfag. Uavhengig av om du velger naturbruk eller byggfag får du på Øya mulighet til å ta ekstra realfagspoeng (ofte omtalt som spesiell studiekompetanse). Du kan med andre ord legge et godt grunnlag før eksempelvis veterinær-, ingeniør- eller økonomistudiet.

 

 Våre ekstra realfag:

 • Full fordypning innen matematikk (T1, R1,  R2)
 • Full fordypning innen kjemi (K1, K2)
 • Full fordypning innen biologi (B1, B2)
 • Full fordypning innen fysikk (F1, F2)

 Vi tar forbehold om oppstart ut fra at det blir tilstrekkelig med elever i disse fagene.

 

Men hva kan jeg egentlig bli?!

Her er noen alternativer til studier (og deres opptakskrav):

 • Politi (GENS)
 • Veterinærmedisin (VETE)
 • Byggeteknikk og arkitektur (SIVING)
 • Husdyrvitenskap (REALFA)
 • Kjemi og bioteknologi (SIVING)
 • Landskapsarkitektur (GENS)
 • Fysisk aktivitet og helse (GENS)
 • Miljø og naturressurser (REALFA)
 • Plantevitenskap (REALFA)
 • Sykepleier (GENS)
 • Fysikk (REALFA)
 • Økologi og naturforvaltning (REALFA)
 • Bachelor i sosialt arbeid (GENS)
 • Rettsvitenskap (GENS)
 • Økonomi og administrasjon (GENS)

 

 

Her er en liste over kravkoder

Her kan du beregne skolepoeng

 

 Øyakalender
Laster...