Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse gir mulighet til høyere utdanning. Elever som har gått yrkesfaglige programområder kan søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på Øya. 

 

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt faglig nivå og du må derfor være innstilt på å jobbe med fagene. Vi varierer undervisningen noe fra fag til fag og reiser på ekskursjoner i flere av fagene. Her blir det fokus på både fag og sosiale aktiviteter. 

Du søker til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på Øya gjennom Vigo. Hvis du ikke kan søke gjennom Vigo, bruker du skolens eget søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside.

Inntakskravene til høyere utdanning varierer en del fra hvilken retning du ønsker å gå videre. Det er derfor viktig at du velger de fagene som gir deg best forutsetninger for det yrket du har lyst til å utdanne deg til.

 

FELLESFAG

Norsk  • Historie  • Naturfag  • Matematikk • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Her har du flere valgmuligheter så lenge minimumskravet til studiekompetanse er innfridd. Summen av undervisningstimene skal være på minst 30 timer pr. uke. Vi tar forbehold om oppstart ut fra at det blir tilstrekkelig med elever i disse fagene.

Fysikk • Biologi 1 • Biologi 2 •  Kjemi 1  • Kjemi 2 (forutsetter Kjemi 1) • Matematikk R1 (forutsetter Matematikk 1T) • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 

VG4 PÅBYGG

Du som nå er i ferd med å avslutte et lærlingeløp eller har gått Vg3 yrkesfag i skole kan søke Vg4 påbygg (påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse).

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg3 Studieforberedende naturbruk og påbygg

 

VEIEN VIDERE

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse, har du mulighet til inntak på svært mange av landets høgskole- og universitetsstudier. Dersom du har valgt realfagsfordypning dine tre år på vgs, kan du oppnå studiekompetanse med ekstra poeng i realfag! 

 

Her finner du en liste over kravkoder.

Her finner du karakterkalkulatoren.

 

Lyst til å vite mer om realfagene på Øya vgs? Les mer HER.

 Øyakalender
Laster...