SØK SKOLEPLASS

Studiespesialisering

Vi arbeider med et nytt tilbud innen studiespesialisering på Øya vgs. Mer informasjon om dette kommer i løpet av 2023.

Det blir ikke tatt inn elever til studiespesialisering på Øya vgs i skoleårene 2022-23 eller 2023-24.

Interessert i å få studiekompetanse via yrkesfag?

Det er fullt mulig å oppnå studiekompetanse etter tre år på Øya gjennom våre yrkesfaglige studier. Les mer om vårt studietilbud her:

Om naturbruk

Om bygg- og anleggsteknikk

Internatskole

Øya videregående skole tar imot søkere fra hele landet, og du kan bo på skolens internat sammen med omtrent 100 elever. På Øyas internat får du øving i å bo hjemmefra, samtidig som du får være en del av et trygt miljø.