SØK SKOLEPLASS

Studiespesialisering

På videregående skole legger du grunnlaget for videre utdanning og arbeidsliv. Studiespesialisering på Øya gir deg mange muligheter.

Du kan velge realfaglig eller samfunnsfaglig retning på Vg2 og Vg3, og du kan fordype deg i Global eller Ekstremsport på alle trinn.

NB: Studiespesialisering tilbys ikke skoleåret 2022-23.

Global og Ekstremsport er ikke egne fag, men inngår i andre skolefag som et overordnet fokus for hele studieløpet ditt. På Vg3 tilbys det blant annet spennende studieturer på begge disse linjene. Det vil også være mulig å ta studiespesialisering uten Global / Ekstremsport.

Mer om linjetilbudene:

Global

Ekstremsport

Studiespesialisering trinn for trinn:

Vg1 Studiespesialisering

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 Realfag

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vg3 Realfag

Internatskole

Øya videregående skole tar imot søkere fra hele landet, og du kan bo på skolens internat sammen med omtrent 100 elever. På Øyas internat får du øving i å bo hjemmefra, samtidig som du får være en del av et trygt miljø.