SØK SKOLEPLASS

Søk internatplass

Har du lyst til å bo på internatet? Da må du merke deg at internatplassen ikke automatisk følger med skoleplassen. Dette søker du om direkte til skolen via vårt søknadsskjema.

På denne siden kan du lese om internatinntaket, reglement, kontrakter og utstyrslister. Dersom du ønsker å søke internatplass for inneværende eller kommende skoleår, klikk deg videre her:

Her kan du lese mer om den sosiale siden ved livet på internatet.

Inntak på internatet

Det er ofte noen flere søkere til internatet enn det vi har plass til. Vi må derfor hvert skoleår gjøre prioriteringer på hvilke elever som får tilbud om internatplass.

Alle som har spesielle årsaker til at de bør få plass på internatet må begrunne dette i søknadsskjemaet, og sende inn søknad innen fristen. Fristen for å søke om internatplass er 1. mars for nåværende elever og 1. april for nye elever. Søknader som kommer inn etter dette blir ikke med på førsteinntaket.

Førsteinntaket kjøres i løpet av april. Selve inntaksbrevet blir sendt ut på epost til søkeren. Her får søkeren en svarfrist hvor man må bekrefte at man tar i mot tilbud om plass. Hvis søkeren ikke svarer innen fristen, mister man internatplassen.

Prioritering av plasser

Når det er flere søknader til internatplasser enn det er tilgjengelige plasser, prioriteres søkerne på følgende måte:

 1. Vg1-søkere som kommer rett fra grunnskole, og som har lang reisevei. Lang reisevei defineres her ut fra retten til borteboerstipend gjennom Lånekassen, og innebærer en avstand på mer enn 40 km mellom hjem og skole, eller en reisetid på minst 3 timer tur/retur.
  a. I enkelte tilfeller kan vi prioritere søkere (som ikke har lang reisevei) pga. sosiale fordeler med å bo på internatet. Dette er en vurdering som gjøres av skolen, og ikke en rettighet søkeren har.
  b. Vg1-søkere som ikke får skoleplass gjennom førsteinntaket, men får tilbud om skoleplass senere på sommeren, er ikke garantert internatplass. De vil få plass dersom det er kapasitet.
  c. I enkelte tilfeller vil søkere til Vg1 få avslag på søknad om internatplass. Søkeren vil da få en skriftlig begrunnelse for avslaget.
 2. Søkere til Vg2 og Vg3 som har utmerket seg som miljøskapere på internatet.
 3. Søkere med heltids skoleplass og særlig lang reisevei.*
 4. Resterende søkere med heltids skoleplass og rett til borteboerstipend.*
 5. Resterende søkere.*

*Vi forbeholder oss retten til ikke å prioritere søkere som har begått alvorlige eller gjentatte brudd på internatreglementet eller internatkontrakten.

Venteliste

Søkere som ikke får tilbud om plass i første omgang får en epost med beskjed om at man er på venteliste. Vi ber om at alle som får en slik epost bekrefter at de ønsker å stå på venteliste. Det er ønskelig at man melder fra hvis det blir klart at man ikke trenger internatplassen lenger (f.eks. når man har inngått avtale om leie av hybel).

Romfordeling

Vi har både enkeltrom og dobbeltrom på internatet. Behov for enkeltrom må begrunnes i internatsøknaden. Det vil ikke alltid være mulig å gi enkeltrom til alle som ønsker dette.

Bilder av internatrommene

Hund i internatet

Det er maksimalt 6 elevrom i internat Eika, hvor det er mulig å ha hund på 3 av disse rommene. Rommene er av variert størrelse. Elever som går på Vg2 hund/dyrepleie vil bli prioritert før elever på Vg1 hund/dyrepleie. Andre elever kan få ta med hund hvis en av disse 3 rommene er ledig. Faglærer vil være med i vurderingene når disse rommene fordeles. Vi gjør også oppmerksom på at det er mulig å søke om plass i skolens kennel.

Om du skal flytte inn på internatet, finner du mer nyttig informasjon her:

Informasjon om internatet

Utstyrsliste til internatet

Forventninger til oppfølging av internatelever

Betaling

Lånekassen dekker mye av kostnadene ved å bo på internat gjennom ordningen med borteboerstipend. På Lånekassen sin nettside kan du beregne om du har krav på stipend.

Les mer om våre priser og stipendordninger her.

Reglement og kontrakter

Internatkontrakt må signeres av alle som flytter inn hos oss. Kontrakten sendes ut på epost til alle som tar imot tilbudet om internatplass. Kontrakten kan signeres ved ankomst.

Klikk her for internatkontrakt.

Reglement for både skole og internat kan du lese mer om her.

Angreskjema

Du har rett til å angre på at du har tatt imot skoleplass eller internatplass. Trykk på knappen under for å lese mer om angrerett og fylle ut skjema.