SØK SKOLEPLASS

Skoleskyss

Elever på Øya har de samme rettighetene til skoleskyss som i den offentlige skolen.

Bosted i Trøndelag

Man må være folkeregistrert med adresse i Trøndelag for å ha rett på skoleskyss til Øya. Elevene søker selv om skyss gjennom Trøndelag fylkes søknadsportal, og oppfordres til å gjøre det så snart man har fått skoleplass.

Hvis du er fra et annet fylke, men bor på hybel i Trøndelag, må du melde flytting for å få rett på skyss.

Søke skoleskyss

Du som søker om skoleskyss på grunn av avstand søker gjennom Trøndelag fylkes søknadsportal. Det skal være minst 6 km fra heimen eller hybeladressen din til skolen for at du skal få skoleskyss.

Elever som søker skoleskyss av medisinske årsaker søker ikke via portalen, men på papirskjema som leveres til skolen. Det gjør også elever som bor hos fosterforeldre og i barnevernsinstitusjoner.

Søknadsskjema og skjema for legeattest finner dere her. Utfylte skjema kan gjerne sendes som vedlegg på epost til oya@oya.vgs.no.

Skyssbevis

Fra skoleåret 2021-2022 bruker elevene Pocket ID (på mobilen) som kombinert skolebevis og skyssbevis. Du får skyssbeviset ditt når du har begynt på skolen, fått godkjent din søknad om skoleskyss hos fylket, og har lastet ned appen Pocket ID. Skolekontoret hjelper deg om du har problemer med appen.

Informasjon fra AtB

Klikk deg inn på disse dokumentene for å lese mer om skoleskyss, reisebevis og tilrettelagt skoleskyss.

Info til elever (2022) – skoleskyss

Info til elever (2022) – reisebevis

Info til elever (2022) – ITS (individuelt tilrettelagt skoleskyss slik som drosje)