SØK SKOLEPLASS

Skolerute

Skoleruta forteller deg hvilke dager det blir gjennomført undervisning i skoleåret.

Skolerute for Øya vgs 2022-23

Skolerute for 2022-23

Endringer 2022-23

Torsdag 16. februar er det foreldredag og lang skoledag for elevene. Det blir holdt et seminar denne dagen, og ikke kabaret slik som det står i skoleruta.

Kabareten i regi av norsk-klassen på Vg3 finner sted onsdag kveld 8. mars på Melhus Rådhus. Sett gjerne av kvelden!

Studiedager

Det er lagt inn noen studiedager i løpet av året. Studiedagene disponerer de forskjellige lærerteamene noe forskjellig fra gang til gang. Dette får du mer informasjon om når studiedagene nærmer seg.

Kveldstid og helg

Enkelte ganger er det satt opp undervisning på kveldstid og lørdager i forbindelse med ulike Øya-arrangement.

Internatet stenges

Internatet stenges enkelte perioder i skoleåret. I disse periodene er det ikke mulig å bo eller oppholde seg i internatet uten særskilt avtale med internatleder.