SØK SKOLEPLASS

Skolerute

Skoleruta forteller deg hvilke dager det blir gjennomført undervisning i skoleåret.

Skolerute for Øya vgs 2022-23

Skolerute for 2022-23

Åpningsfest og innflytting på internatet er søndag 21. august, og første vanlige skoledag er mandag 22. august. Skolestart 2022 kan du lese mer om her.

Studiedager

Det er lagt inn noen studiedager i løpet av året. Studiedagene disponerer de forskjellige lærerteamene noe forskjellig fra gang til gang. Dette får du mer informasjon om når studiedagene nærmer seg.

Kveldstid og helg

Enkelte ganger er det satt opp undervisning på kveldstid og lørdager i forbindelse med ulike Øya-arrangement.

Internatet stenges

Internatet stenges enkelte perioder i skoleåret. I disse periodene er det ikke mulig å bo eller oppholde seg i internatet uten særskilt avtale med internatleder.