SØK SKOLEPLASS

Skolerute

Skoleruta forteller deg hvilke dager det blir gjennomført undervisning i skoleåret.

Skolerute for 2021-22

Aktuelle endringer 2021-2022

Det er lagt inn endringer 30. mars 2022. Øyadagen i april utgår dessverre i år, og blir erstattet av elevarrangementet Øya challenge 27. april. Det blir studiedag med ulike opplegg på ulike trinn 18. mai. Sponsordagen flyttes til 10. juni. Siste skoledag blir 15. juni. Disse endringene finner du i skolerute for 2021-22.

Studiedager

Det er lagt inn noen studiedager i løpet av året. Studiedagene disponerer de forskjellige lærerteamene noe forskjellig fra gang til gang. Dette får du mer informasjon om når studiedagene nærmer seg.

Kveldstid og helg

Enkelte ganger er det satt opp undervisning på kveldstid og lørdager i forbindelse med ulike Øya-arrangement.

Internatet stenges

Internatet stenges enkelte perioder i skoleåret. I disse periodene er det ikke mulig å bo eller oppholde seg i internatet uten særskilt avtale med internatleder.