Reglementer

Her finner du viktige reglementer for Øya videregående skole.

Skolereglement

Skolereglementet gjelder det som er definert som skole og undervisningsaktiviteter.

Inntaksreglement

Inntaksreglementet styrer inntaket av elever til skolen.

Internatreglement

Internatreglementet gjelder det som er regulert på skolens område utenom undervisningsaktivitetene. Internatreglementet gjelder for alle som oppholder seg i internatet eller på skoleområdet etter skoletid.

Ungdomsskolen

Gjeldende reglementer for ungdomsskolen finner du på Øya ungdomsskoles hjemmeside.