SØK SKOLEPLASS

Reglementer

Her finner du viktige reglementer for Øya videregående skole.

Skolereglement

Skolereglementet gjelder det som er definert som skole og undervisningsaktiviteter.

Skolereglement for Øya videregående skole

Inntaksreglement

Inntaksreglementet styrer inntaket av elever til skolen.

Inntaksreglement for Øya videregående skole

Internatreglement

Internatreglementet gjelder det som er regulert på skolens område utenom undervisningsaktivitetene. Internatreglementet gjelder for alle som oppholder seg i internatet eller på skoleområdet etter skoletid.

Internatreglement for Øya videregående skole

Ungdomsskolen

Gjeldende reglementer for ungdomsskolen finner du på Øya ungdomsskoles hjemmeside.