SØK SKOLEPLASS

Realfag på yrkesfag

På Øya kan du ta ekstra realfag selv om du går et av våre yrkesfaglige utdanningsprogram.

Uavhengig av om du velger naturbruk eller byggfag får du på Øya mulighet til å ta ekstra realfagspoeng (ofte omtalt som spesiell studiekompetanse). Du kan med andre ord legge et godt grunnlag før eksempelvis veterinær- eller økonomistudier. Det forutsetter at du velger matematikk 1T og ekstra naturfag allerede på Vg1.

Vi tilbyr:

Dersom elevinteressen er stor og timeplanen tillater det, kan vi enkelte år tilby Fysikk 1, Fysikk 2 og Matematikk R2.