SØK SKOLEPLASS

Realfag på yrkesfag

På Øya kan du ta ekstra realfag selv om du går et av våre yrkesfaglige utdanningsprogram.

Uavhengig av om du velger naturbruk eller byggfag får du på Øya mulighet til å ta ekstra realfagspoeng (ofte omtalt som spesiell studiekompetanse). Du kan med andre ord legge et godt grunnlag før eksempelvis veterinær- eller økonomistudier. Det forutsetter at du velger matematikk 1T og ekstra naturfag allerede på Vg1.

Vi tilbyr:

Dersom elevinteressen er stor og timeplanen tillater det, kan vi enkelte år tilby Fysikk 1, Fysikk 2 og Matematikk R2.

Verdt å merke seg hvis du bytter skole

Øya kan ikke garantere at du får studiekompetanse om du velger realfag på Vg1 og Vg2 og samtidig tenker å ta Vg3 påbygg / Studieforberedende naturbruk på en annen skole enn Øya. På Øya er det lagt et studieløp som gir deg muligheten til å ta disse realfagene.