SØK SKOLEPLASS

Priser og stipend

Forsikringer

Skolen har ansvarsforsikring på elevene. Denne forsikringen dekker ikke elevens personlige utstyr. Alle elever må derfor sørge for å ha gyldig reiseforsikring gjennom skoleåret. Skader som skjer på elevens eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo/løsøre). Skolen erstatter ikke klær og utstyr som ødelegges i løpet av skoleåret.