Priser og stipend – skole og internat

Øya videregående skole er godkjent etter friskoleloven.

Skolen får dekket 85% av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. Skolepengesatsen inkluderer enkelte turer og ekskursjoner.

Stipend og lån i Lånekassen

Du kan søke om stipend og/eller lån så snart du har fått bekreftet skoleplass. Utbetalingen skjer ikke før skolen kan bekrefte at du faktisk har begynt på skolen.

For elever under 18 år, må foresatte godkjenne søknad om stipend og lån. Før du søker er det en fordel at foresatte oppretter digital postkasse.

Alle elever med ungdomsrett vil ha rett til utstyrsstipend. I tillegg kan du ha rett til borteboerstipend (som dekker store deler av internatkostnaden), reisestipend og eventuelt inntektsavhengig stipend (som tar utgangspunkt i foreldrenes inntekt).

Sjekk hva du kan få i stipend og/eller lån her.

Skolepenger

Prisene er per måned. Det er 10 måneder i skoleåret.
– Vg1: kr. 1 230 kr
– Vg2: kr. 1 330
– Vg3 (inkl. påbygg): kr. 1 330

Internatpriser

Prisene er per måned. Det er 10 måneder i skoleåret. Disse prisene gjelder for skoleåret 2021/2022. Månedsprisen på internatet øker noe fra skoleår til skoleår.
Måltider er inkludert.

Dobbeltrom (per pers)
– Internat A og C m/bad: kr. 5 600
– Internat B og D u/bad: kr. 5 400
– Internat E og F u/bad: kr. 4 850
– Trønderlån u/bad: kr. 5 200

Enkeltrom
– Internat A og C m/bad: kr. 5 950
– Internat B og D u/bad: kr. 5 850
– Internat E og F u/bad: kr. 5 500
– Internat G, H, I og J m/bad: kr. 5 750

Depositum kr. 1 000 innbetales før nøkkel utleveres.
Oppsigelsestid for internatplass er 2 mnd.

Elever med cøliaki eller stønad fra NAV betaler et tillegg på kr. 1 000 per mnd.
Ved behov for egen diett, må dette dokumenteres med legeattest.