SØK SKOLEPLASS

Priser dyrepensjonat

Her finner du priser for innlosjering av hunder og hester.

Prisene er per måned, inkl. mva. Gjelder fra høsten 2021. (Vi gjør oppmerksom på at prisene kan økes etter avtaleinngåelse/gjennom skoleåret hvis grovfôrprisene stiger.)

Hest (med tilgang til ridehall)

Kr. 3 100 for elever som går hestefag. Dekker utgifter til strø, grovfôr og oppstalling i ferier / langhelger gjennom skoleåret. Prisen dekker ikke kostnader til veterinær og medisiner.
Kr. 3 900 for elever som ikke går hestefag.

Hund i kennel

Kr. 700 per hund (per måned). Uavhengig av størrelse på hund. Fullpensjon m/eget ansvar.
2 hunder i samme bur kr. 1000 (per måned). Fullpensjon m/eget ansvar.

Dagplass hund: kr. 500.
Dagspris hund i kennel: kr. 200 per dag. Tillegg løpetid, klostell etc.

Vi har for tiden kun mulighet til å innlosjere hunder og hester, ingen andre dyr.