SØK SKOLEPLASS

Øyas historie

Øya har opp gjennom årene vært kjent som Øya gård, Øya grunnkurssenter, Øya landbruksskole – og nå Øya videregående skole og Øya ungdomsskole.

Det var bonden Martin Midtflå som på 1950-tallet testamenterte Øya gård til Indremisjonen (nå Normisjon) med ønske om at det skulle startes jordbruksskole eller husmorskole på Øya.

Grunnkurssenter – landbruksskole – videregående skole

På 70-tallet startet oppbygginga av skolen, som i 1979 ble lansert med navnet Øya grunnkurssenter. Det var skolens første rektor, Ola Foss, som ledet bygginga av skolen. Ved skolestart bestod Øya av grisefjøs, undervisningsbygning, internat og matsal. 36 elever startet i den første klassen.

I 1987 endret skolen navn til Øya landbruksskole, og i 1997 til Øya videregående skole. Skolen har i dag rundt 200 elever fra hele landet, og omtrent halvparten av disse bor i internat på skolens område. Elevene kan nå – i tillegg til å ta landbruksutdanning og bli agronom – utdanne seg innenfor hestefag, dyrefag, friluftsliv, tømrerfag og anleggsgartnerfag, samt ta påbygging til generell studiekompetanse.

Les mer om Øya videregående skole her.

Ungdomsskole

I 2014 startet også Øya ungdomsskole opp, som en avdeling ved Øya vgs. På ungdomsskolen er det mellom 60 og 75 elever, fordelt på 8.-10. trinn.

Les mer om Øya ungdomsskole her.