SØK SKOLEPLASS

Øya videregående skole

Hvis du velger Øya, vil du gå på skole sammen med ungdommer fra hele landet. Ca. 100 elever bor på skoleområdet i internat. Det fører til at en blir spesielt godt kjent og får venner for livet.

Internat er et godt alternativ til hybeltilværelsen. Øya ønsker å være en god skole. Internatet er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Internatet er også en av grunnene til at vi har et positivt og godt skolemiljø. Her bygges vennskap som varer livet ut. Du kan lese mer om internatlivet på Øya her.

Vår visjon

På Øya har vi et positivt menneskesyn og elevsyn. Vi har troa på at hver enkelt av oss, både elever, ansatte og besøkende, er verdifulle mennesker som både betyr mye for andre og kan mye.

Vår visjon er «På Øya vil vi hjelpe deg til å oppdage og utvikle evnene dine til det beste for deg selv og andre.» Dette handler om at det er du som må finne ut hva du er naturlig god på, hva du trenger å lære mer om, hva du ønsker å bidra med i samfunnet, og hvordan du vil at livet ditt skal være – og så hjelper vi deg på veien.

Vi forkorter gjerne visjonen vår med slagordet «Du, jeg, vi KAN!». Her kan du lese mer om hva vi legger i dette.

Kristen skole

Øya videregående skole er en kristen friskole som eies av Normisjon. Du kan lese mer om Øya som kristen skole her.

Skolemiljø

Elevene på Øya gir tilbakemelding gjennom Elevundersøkelsen og andre kanaler at de trives og har et godt læringsutbytte på skolen. Forskning viser at et trygt og godt skolemiljø fremmer læring. Stortinget har også vedtatt lover som sier at eleven skal oppleve skoledagen trygg og god.

Alle ansatte på Øya ønsker at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Derfor blir du utfordret flere ganger i skoleåret om du eller dine medelever opplever mobbing eller annen mistrivsel.

Skolen har sin egen handlingsplan mot mobbing som legger føringer på hvordan skolen jobber med elevmiljøet. I tillegg følger vi opp §9A i forskrift til friskoleloven gjennom å ta eleven på alvor ved å følge opp henvendelser fra foresatte, elever eller voksne i skolemiljøet. Du kan lese om hva du kan forvente av skolen ved å gå inn på denne lenken: https://www.udir.no/nullmobbing/

Internasjonalt arbeid

Alle elevene deltar i et humanitært prosjekt gjennom det vi kaller «Gi en dag», hvor elevene setter av en skoledag til å jobbe – og gir dagslønna til et godt formål. De siste årene har vi støttet et dagsenter for utviklingshemmede barn i Kathmandu, Nepal.

Øya er med i Erasmus+ som er et europeisk samarbeidsprosjekt med muligheter for utveksling av forskjellig slag. For deg som elev innebærer det at du kan få tilbud om å reise på studietur til ulike land i Europa. Her kan du utvide horisonten innenfor tema som er relevant for nettopp ditt utdanningsprogram. I tillegg innebærer Erasmus+ muligheter for samarbeid med andre skoler, for eksempel gjennom å møtes digitalt og dele erfaringer.

Grønt flagg

Fra 2021 er Øya videregående skole Grønt Flagg-sertifisert. Dette betyr at vi ønsker å ha et spesielt godt miljøfokus. Grønt Flagg er i stor grad styrt av elevene i samarbeid med ansatte ved skolen.

Søk skoleplass

Les mer hvordan du søker skoleplass på Øya vgs her.

Våre studietilbud

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

Påbygging til generell studiekompetanse

Historien om Øya

Her kan du lese mer om Øyas historie og bakgrunn.

Givertjeneste

Dersom du ønsker å støtte arbeidet vårt med en fast sum i måneden eller en enkeltstående gave kan du lese mer om dette på siden om givertjeneste.