SØK SKOLEPLASS

Øya vgs søker engelsklærer i 75-100% stilling (fast)

Søknadsfrist: 8. mai 2022

Oppstart: 1. august eller etter avtale

Øya videregående skole søker engelsklærer i 75% fast stilling. Det kan være aktuelt å fylle opp stillingen til 100% ved å legge til undervisning i andre fag eller andre arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Som engelsklærer på Øya vgs vil du hovedsakelig undervise elever på yrkesfag. Vi tilbyr ulike retninger innen naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Det er spennende og allsidig å arbeide med engelsk i forbindelse med yrkesfag, og mange elever vil erfare at engelskferdigheter kommer godt med når de skal inn i arbeidslivet.

I tillegg til det faglige vil du få kontaktlæreransvar for en gruppe med elever. Dette er noe alle lærerne på Øya deler på, og dermed blir det forholdsvis få elever per lærer. På den måten har du muligheten til å opprette god kontakt med alle dine elever, og tilby god oppfølging.

Kompetanse og kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som:

Vi kan tilby:

Om Øya videregående skole

Øya videregående skole er en kristen friskole, tilknyttet Normisjon. Skolen ligger i Melhus kommune, og har to avdelinger – videregående skole og ungdomsskole. For elever på videregående skole tilbyr vi utdanning innen naturbruk, bygg- og anleggsteknikk og studiespesialisering. Vi har omtrent 200 elever på videregående, hvorav 90-100 bor på internatet. I tillegg har vi omtrent 60 elever på ungdomsskolen.

Skolen har en tydelig kristen målsetting, og vektlegger et godt arbeidsmiljø for våre elever og ansatte.

Øya er en aktiv skole på mange måter. Vi har et gårdsbruk som i stor grad driftes av elevene selv. Elevene deltar også aktivt med bygging, oppussing og anleggsarbeid på skolens område. Vi liker å vise fram skolen vår, og inviterer foreldre og besøkende til forskjellige Øya-arrangement flere ganger i løpet av skoleåret. I tillegg er vi glade i å ta med elevene ut på tur.

Flytte til Melhus?

Om du vurderer å flytte til Melhusområdet for å jobbe på Øya er du hjertelig velkommen! Melhus er en kommune i vekst, og har omtrent 17 000 innbyggere. Om du ønsker å bo i byen, er det kun 3 mil mellom Øya vgs og Trondheim sentrum.

Det er mange muligheter for menighetsliv i området. På Melhus finner du blant annet Norkirken Melhus, Den norske kirke, og andre forsamlinger og misjonsforeninger. I Trondheim har du Salem menighet (tilknyttet Normisjon), Trondheim frikirke, Betel pinsemenighet m.fl.

Kontaktinformasjon

Søknadspapirer sendes til oya@oya.vgs.no. Du finner skolens egne søknadsskjema nederst på siden for ledige stillinger.

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål til stillingen.

Arbeidssted

Øya videregående skole

Kvålsvegen 133

7228 Kvål