Undervisningstilbud Øya ungdomsskole

Vi ønsker å gi våre elever et variert opplæringstilbud med høy faglig kvalitet. 

Som fordypningsfag tilbyr vi spansk. Arbeidslivsfag er et alternativ for de som ikke ønsker fremmedspråk, og som vil ha bedre utbytte av et mer praktisk fag.

Vi tilbyr valgfagene natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse. I begge fag bruker vi tid utendørs med varierte aktiviteter og læringsformer. Begge fagene inngår i ukas fagdag.

 

Fagdag

For å gi elevene en variert og spennende skolehverdag bruker vi en dag i uken på tverrfaglig undervisning. Disse dagene er vi ofte ute i skog og mark, men vi kan også reise på ekskursjoner og museumsbesøk. Vi tar med de vanlige skolefagene ut av klasserommet slik at elevene kan lære med hele seg. I tillegg til å gi stort faglig utbytte, er fagdagene med på å styrke det sosiale miljøet.

 

Muligheten til å variere undervisningen med å være ute en dag i uka er noe som kjennetegner skolen. Her lærer elevene på en annerledes måte og får brukt flere sanser enn å bare være inne i klasserommet. - Randi Irene Ådnanes, lærer

 

Vi følger samme læreplaner som den offentlige skolen, men har faget kristendom. Kristendomsfaget omfatter også undervisning i andre religioner og livssyn.

 

Turer

Skolepengene dekker utgifter til turer og fagdager, blant annet transport og aktiviteter. Vanligvis tar elevene med seg matpakke, men på lengre turer stiller skolen med mat til elevene. I tillegg til den ukentlige fagdagen, reiser vi på flere overnattingsturer. På 10. trinn reiser elevene på en ukestur med spennende, varierte og lærerike aktiviteter.

 

SØK SKOLEPLASS

Om Øya ungdomsskole

Skolerute

Skoleskyss

PriserØyakalender
Laster...