SØK SKOLEPLASS

Ansatte

Dette en oversikt over ansatte ved Øya vgs, inkludert internatet og gårdsdrifta. For kontaktinformasjon til ansatte ved Øya ungdomsskole gå til ungdomsskolens hjemmeside.

Ledelse

Elevtjenesten

Internat

Teamledere

Pedagogisk personale

Gårdsdrift

Service