STALL

Tildeling av stallplass

Det er 24 stallplasser på Øya. Stallplasser tildeles ut fra søknad om stallplass. Alle som søker om stallplass, fyller ut søknadskjema og signerer en kontrakt. Dokumentene finnes her (link til om Øya – søke Øya).

Første tildeling skjer ca. 1.juni. (prioritet 1 og 2). Det er derfor om stallplass i god tid før 1. juni for kommende skoleår.

I tildeling av stallplasser prioriteres søkerne slik:

Prioritet 1: Elever som skal gå Vg2 heste- og hovslagerfag.
Prioritet 2: Elever som skal gå Vg1 naturbruk med profil hest.
Prioritet 3: Elever som har gått hestefag ved Øya vgs tidligere og som har fulgt opp ansvar og bidratt positivt i stallmiljøet, samt overholdt stallkontrakt foregående år.
Prioritet 4: Andre elever. (disse elevene betaler annen leie enn elever som deltar i helgeturnus). Se priser her.
 

Inntak av 3. og 4. prioritet skjer ca. 15. juli.

 

Hvis det er elever som har fått tildelt stallplass, bytter undervisningstilbud, kan dette medføre tap av stallplass. Dette har sammenheng med at andre elever som er innenfor prioritet 1 og 2 står på venteliste til stallplass. Det betyr at elever som er tildelt stallplass ut fra prioritet 1 eller 2, og som bytter over til andre programområder enn hest eller fra fagprofil hest til annen fagprofil på Vg1 naturbruk, kan miste stallplassen.Øyakalender
Laster...