Skoleskyss

Som elev på Øya har du rett på skoleskyss. Elever på videregående skal søke om dette selv, og oppfordres til å gjøre det så snart man har fått skoleplass. Elever på ungdomsskolen får tilsendt søknadsskjema fra skolen, og oppfordres til å fylle ut dette så snart de får det. 

 

Elever på videregående

Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor i Trøndelag fylke. Hvis du er fra et annet fylke, men bor på hybel i Trøndelag, må du melde flytting for å få rett på skyss. Det skal være minst 6 km fra heimen eller hybeladressen din til skolen for at du skal få skoleskyss.

 

Elever med behov for vanlig avstandsskyss (inkl. de som har delt bosted) søker om det via Trøndelag fylkes søkerportal. Elever med varig funksjonshemming søker via papirskjema som leveres til skolen. Det gjør også elever som bor hos fosterforeldre og i barnevernsinstitusjoner. Søknadsskjema og skjema for legeattest finner dere her.

 

For dere som ønsker å lese mer om skoleskysstilbudet, har Trøndelag fylkeskommune samlet viktig informasjon om skoleskyss i dette dokumentet.

 

Elever på ungdomsskolen

Ungdomsskoleelever har rett på skyss i sin egen hjemkommune. Hvis du bor i Melhus kommune og mer enn 4 km fra skolen, har du rett på skoleskyss.

Det blir ikke satt opp skyss uten at foresatte søker om dette. Skolen sender ut søknadsskjema og info om dette til de foresatte. Skjemaet fylles ut og leveres til skolen per post eller epost oya@oya.vgs.no 

 

Om t-kortet

Vi anbefaler alle å søke om skoleskyss i god tid, slik at dere får t-kort ved skolestart. Kortene blir sendt til skolen og kan hentes på skolekontoret.

Det er de samme kortene som blir brukt fra år til år, også ved bytte av skole, så hvis du har et fra før blir dette aktivert.

Har du mistet kortet ditt, melder du fra til skolen og vil få et nytt kort for 150 kr.

 

Nylige oppdateringer fra AtB.

 Øyakalender
Laster...