Reglementer

Her finner du viktige reglementer for skolen.

På Øya skiller reglementene mellom det som er definert som skole og undervisningsaktiviteter og  hva som er regulert på skolens område utenom undervisningsaktivitetene. Sistnevnte er internatreglementet.

Reglementet for undervisningsaktiviteten er regulert i skolereglementet. 

Skolereglement for Øya videregående skole

Videregående

Inntaksreglement for Øya videregående skole

Internatreglement Øya videregående skole  

Internatreglementet gjelder for alle som oppholder seg i internatet eller på skoleområdet etter skoletid.

 

Ungdomsskolen

Høsten 2015 starter Øya ungdomsskole. Ungdomsskolen har eget inntaksreglement. Dette vil også komme fram i søkerportalen til ungdomsskolen. Søkerportalen blir lagt ut på framsiden av www.oya.vgs.no. Vi gjør oppmerksom på at enkelte søkere kan hevde fortrinn i inntaket til ungdomsskolen. Siste frist for å hevde fortrinn er 1. desember. Skolen må i søknaden få beskjed om hvilket grunnlag søkeren evt. søker fortrinn på.

Inntaksreglement Øya US

 


Øyakalender
Laster...