Øya videregående skole

Hvis du velger Øya, vil du gå på skole sammen med ungdommer fra hele landet. Ca. 100 elever bor på skoleområdet i internat. Det fører til at en blir spesielt godt kjent og får venner for livet.  

Internat er et godt alternativ til hybeltilværelsen. Øya ønsker å være en god skole. Internatet er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Internatet er også en av grunnene til at vi har et positivt og godt skolemiljø. Her bygges vennskap som varer livet ut.

 

Åpen, kreativ og utfordrende

Vi har 3 nøkkelord som beskriver Øya som videregående skole. Øya ønsker å være en ÅPEN skole. ÅPEN for alle søkere, ÅPEN for søkere fra hele landet og ÅPEN for elever med alle livssyn. Vi ønsker å være KREATIV i måten vi formidler på og du som elev skal få mulighet til å bruke din KREATIVITET. Alle trenger UTFORDRINGER for å utvikle seg som mennesker. På Øya vil du møte UTFORDRINGER på mange områder og du vil lære å håndtere UTFORDRINGER slik at dette gir vekst både faglig og menneskelig. 

 

Kristen skole
Øya eies og drives av Normisjon. Dette merker du ved at du får kristendom på timeplanen. I kristendomsfaget legger vi opp til en praktisk tilnærming til faget, der man kan velge mellom KRIK, gudstjenesteplanlegging, film, globalt fokus, Alphakurs og deltakelse på kristne leirer og lederkurs.

Vi samles også hver morgen til en kort morgensamling og du har mulighet til å være med på kveldsarrangement med kristen profil. Kveldsarrangementene er frivillige.

 

Skolemiljø

Elevene på Øya gir tilbakemelding gjennom Elevundersøkelsen og andre kanaler at de trives og har et godt læringsutbytte på skolen.  Forskning viser at et trygt og godt skolemiljø fremmer læring. Stortinget har også vedtatt lover som sier at eleven skal oppleve skoledagen trygg og god. Alle ansatte på Øya ønsker at elevene skal ha et trygd to godt læringsmiljø. Derfor blir du utfordret flere ganger i skoleåret om du eller dine medelever opplever mobbing eller annen mistrivsel. Skolen har sin egen handlingsplan mot mobbing som legger føringer på hvordan skolen jobber med elevmiljøet. I tillegg følger vi opp §9A i forskrift til friskoleloven gjennom å ta eleven på alvor ved å følge opp henvendelser fra foresatte, elever eller voksne i skolemiljøet. Du kan lese om hva du kan forvente av skolen ved å gå inn på denne lenken: https://www.udir.no/nullmobbing/

 

Internasjonalt arbeid
Alle elevene deltar i et humanitært prosjekt. Elevene gir en arbeidsdag til dette prosjektet. For tiden har vi støttet et dagsenter for utviklingshemmede barn i Kathmandu - Nepal.

 

Les mer om søknad om skoleplass på Øya vgs her. 


Øyakalender
Laster...