Sponsorløpet 2020 Øya

19. mai kl 18.00-18.45 arrangerer elevrådene ved ungdomsskolen og videregående på Øya sponsorløp.

Sponsorløpet vil i år naturligvis ikke kunne arrangeres felles på skoleområdet, men vil foregå på de stedene der elever og ansatte befinner seg. Deltakerne løper, går, sykler eller utfører andre aktiviteter for å samle inn penger til Håpets senter i Kathmandu, Nepal. Vi er stolte av våre engasjerte elever, som nok en gang retter blikket mot barn og unge som virkelig trenger å bli sett. Kanskje særlig i disse dager.

Håpets senter

Øya-elever har i en årrekke støttet Håpets senter for barn og unge med spesielle behov gjennom de årlige aksjonene Gi en dag og Sponsorløp. Både elever og ansatte har ved flere anledninger besøkt dagsenteret og sett på det viktige arbeidet som gjøres. Sist gang i november 2018. Vi føler oss derfor trygge på at innsamlede midler havner der de skal.

Øyas eierorganisasjon, Normisjon, skriver følgende:  

"I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede barn. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid.»

https://www.normisjon.no/prosjekt/samfunnsutvikling-i-nepal/

Les mer på normisjon.no

Det er for tiden portforbud i Nepal og lederen for Håpets senter, Tulsa Sharma, skriver i en melding til oss at det er mangel på dagligvarer i butikkene. Mange foreldre og ansatte ved ABBS er bosatt i områder utenfor Kathmandu og kan verken jobbe eller tjene penger akkurat nå.

Du kan følge sponsorløpet live på Øyas facebookside 19. mai kl 17:45-19:00. Der og på skolens instagramprofil finner du informasjon og appeller frem mot selve aksjonsdagen.

Vil du være med og støtte aksjonen, gå inn på innsamlingssiden og velg personen du vil gi din støtte gjennom. Alle bidrag teller! 

Elevrådene takker for ditt engasjement og din støtte!Øyakalender
Laster...