Sponsorløp 2019

Årets sponsorløp går av stabelen torsdag 2. mai. Vi er stolte av våre engasjerte elever, som velger å rette blikket utover! Nok en gang mot Nepal og Uganda.

Sponsorløpet foregår på skolens område torsdag 2. mai kl 12.45-13.30. Hensikten med arrangementet er å samle inn mest mulig penger til arbeidet ved dagsentre i Nepal og CHRISCs arbeid i Uganda. Sponsorløpet arrangeres av elevrådet ved Øya vgs. Elever og ansatte fra både Øya ungdomsskole og Øya vgs deltar.

Dagsentre i Nepal 
Øya-elevene har i en årrekke vært med og støttet arbeidet i Nepal gjennom de årlige aksjonene “Gi en dag” og “Sponsorløp”. I Nepal blir mange barn med nedsatt fysisk eller psykisk funksjon tilsidesatt og gjemt. ABBS ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering. Foreldrene får heller ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. ABBS har fokus på å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid. I flere år har Normisjon (Øyas eierorganisasjon) samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) som driver to dagsentre i Kathmandu og ett i Chitwan. Der får barna opptrening og omsorg. Bussen barna blir hentet og kjørt hjem i ble kjøpt takket være innsamlede midler fra Øya-elever. Ved flere anledninger har elever og ansatte ved skolen vært og sett på arbeidet som drives av ABBS, senest i november 2018. 

 
CHRISC Uganda 
Øya vgs har ulike KRIK-tilbud både på og utenfor timeplanen. KRIK internasjonalt samarbeider med CHRISC Uganda. I slumstrøk med stor fattigdom oppretter CHRISC Uganda organiserte idrettstilbud etter KRIK-modell. Målet er at ungdommer skal få tilgang til sunne idrettsaktiviteter, noe som fører til økt helse, bedrede relasjoner, pauser fra livets harde realiteter og mindre kriminalitet. Flere ungdommer får også ledertrening gjennom arbeidet. 

Sponsorløpet 2. mai

Elever og ansatte løper så mange runder á 450 meter som de rekker på 45 min. Slekt, venner, naboer og bedrifter bidrar som sponsorer. Du kan sponse med rundebeløp eller fastbeløp. Du kan også bidra med premier for beste tid, beste kostyme eller i andre kategorier. Hver krone, runde og premie teller!

Vil du være med og støtte aksjonen, trykk HER

Takk for ditt engasjement!

 

Resultater

Det er med stolthet og glede vi kan meddele at elever og ansatte gjennom elevrådets innsamlingsaksjon Sponsorløp 2019 har samlet inn hele kr 188 700,- (per 4. juni 2019).

Vi retter en stor takk til engasjerte elever, ansatte og alle sponsorer blant familie, venner og bekjente. Alle dere har bidratt til bedrede vilkår for barn og unge i Nepal og Uganda (se mer i avsnittene over). Vi vil også takke Melhusbanken, Sport 1 Melhus og Egon Prinsen, som sponset den interne konkurransen på skolen med flotte premier.  Øyakalender
Laster...