Sponsordagen 2021

26. mai gjennomføres en av Øya-elevenes to årlige innsamlingsaksjoner. Ved å løpe eller gå ei oppmerket løype eller gjennomføre andre aktiviteter på skoleområdet skal elevene samle inn penger til Håpets senter i Nepal. 

Elevrådene ved Øya ungdomsskole og Øya videregående, samt kristendomsfaget Globalt fokus er arrangører for Sponsordagen. Aksjonsdagen har i år endret navn fra Sponsorløp til Sponsordag da det er åpnet for å gjøre andre aktiviteter enn å løpe for å samle inn penger. Innsamlede midler går uavkortet til Håpets senter i Kathmandu, Nepal.  

Håpets senter 
Håpets senter er et dagsenter for barn og unge med spesielle behov. Øyas eierorganisasjon, Normisjon, skriver følgende om Håpets senter:

"I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS). 
ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede barn. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid.» https://www.normisjon.no/prosjekt/samfunnsutvikling-i-nepal/ 

Les historien bak Håpets senter (ABBS) Et møte som forandret - Normisjon 

Du kan bidra! 
Du kan være med å støtte aksjonen enten ved å sponse elevene sine aktiviteter eller ved å bidra med premier til elevenes interne konkurranser. 

Spons en elevaktivitet 
Vil du sponse en elevaktivitet får du tilsendt en lenke av de(n) aktuelle eleven(e), til innbetalingsmulighet via Spleis. Der betaler du med vipps eller bankkort. Du kan også lete deg frem til eleven du vil sponse her: www.spleis.no/oyaskole Benytt søk-funksjonen øverst på spleis-siden og skriv inn fullt navn på eleven du vil sponse.

Bidra med en premie 
Kanskje har du eller din bedrift fått spørsmål om å bidra med en premie til de interne konkurransene på Sponsordagen? Konkurranser motiverer til økt engasjement og dermed mer penger til Håpets senter.

 

Elevrådene og Globalt fokus-gruppa takker for ditt engasjement og din støtte! Øyakalender
Laster...