Skolestart på Øya videregående skole 2020

Vi ønsker nye og gamle elever hjertelig velkommen til et nytt skoleår på Øya. Første vanlige skoledag er mandag 17. august, med oppstart kl. 8.10. For Vg1 starter skoleåret kl 1230 mandag 17. august. 

Artikkel sist oppdatert 12.08.20 kl. 1500

 

Elever som ikke skal flytte inn i internatet, starter på skolen mandag 17. august. Vi har da 2 forskjellige oppstartstidspunkt:

Vg1: kl. 1230 på rom H-14 (hovedbygget)

Vg2: kl. 0810 på rom H-14 (hovedbygget

Vg3 landbruk: kl. 0810 på rom H-13 (hovedbygget)

Vg3 studieforberedende: kl. 0810 på rom T-22 (Teknikkbygget) 

 

 

Åpningsfest for Vg1

Vanligvis ønsker vi gjerne at foreldre og søsken er med på festen. I år må vi forholde oss til gjeldende smittevernsregler, og vi kan derfor ikke arrangere åpningsfest søndag 16.august. Vi sender ut informasjon, som vi normalt gir i forbindelse med åpningsfesten, en av de første dagene neste uke. Dette handler om praktiske forhold rundt det å være elev og foresatt på Øya. 

 

Internatet

Det er innflytting på internatet søndag 16. august, for alle internatelever. Vg1-elever har innflytting fra kl. 12 Vg2 og Vg3 har innflytting på internatet fra kl. 16. Det blir dessverre ikke mulighet å ta med mer en enn foresatt i følge ved innflytting. Foresatte får heller ikke mulighet til å være med inn i internatavdelingene denne dagen. Ansatte på Øya skal derimot bidra til å gjøre innflyttingen så smidig som mulig.

Andre personer enn elevene som flytter inn i internatet, må registrere seg ved ankomst. Dette gjøres ved å følge veiledning på plakater som henger opp på skoleområdet. Det blir satt fram kaffe med noe til i kantina for elever og foresatte under innflyttingen.

Les gjerne mer om internatet her hvis du lurer på hva du bør ha med deg, og hvordan livet er på internatet. 

Medisiner

Hvis det ønskes bistand for oppbevaring og oppfølging av medisinering som er foreskrevet av lege, vil Lillian S være tilgjengelig for å ta imot medisin søndag mellom kl 14 og 16. Lillian har kontor i hovedbyggets 1.etasje. 

Dietter

Dersom du har behov for tilpasninger i dietter, bes du ta kontakt med kjøkkenleder Bodil B så fort som mulig, gjerne allerede på søndag.

Stall/kennel

De som har med seg hest kan innlosjere hestene i stallen samme dag. Det samme gjelder hunder på kennel. Innflytting i stall og kennel vil være mulig mellom  kl. 1400-1700 (vg1). Vg2 og Vg3 kan flytte inn med hund og hest i samme tidsrom. Elever med hest i stallen møter til stallmøte i stallen kl. 1700.

 

Sjekk utstyrslister

Før skolestart kan det være lurt å sjekke utstyrslista for din klasse. For å finne denne klikker du deg inn på ditt studie (f.eks. Vg1 Naturbruk) under «Studietilbud vgs» her på hjemmesida vår.

Merk deg at utstyr du må skaffe deg verken trenger å være nytt eller flott, men du må være klar for å delta på turer i skog og mark.

 

Skoleskyss

Dere søker selv om skoleskyss via Trøndelag fylkes søkeportal. Det kan være lurt å være tidlig ute med å søke, slik at t-kortet er på plass til første skoleuke. Søk gjerne om skoleskyss så snart du har fått tilbud om skoleplass.

Nye t-kort blir sendt til skolen, og hentes på skolekontoret. Hvis du har hatt skoleskyss tidligere blir det gamle kortet ditt aktivert.

Mer om skoleskyss her.

Covid-19

Skolen har gul beredskap ved skolestart. Det betyr at det er en del tiltak som er iverksatt for å hindre at elever og ansatte blir syke.Dette betyr bl.a:

 1. Det er viktig for oss å presisere at elever som har symptomer på influensa/luftveisinfeksjon ikke skal møte på skolen. Ved symptomer skal du kontakte fastlege eller ringe smittetelefonen i din hjemkommune. Du kan også evt. ringe smittetelefonen på 116 117 og følge de rådene du får av helsepersonell på en av disse telefonene. Du skal være symptomfri minst 1 døgn før du møter på skolen. Elever mister ikke skoleplassen hvis fraværsårsaken er forkjølelse/influensa. Hold skolen orientert om sykdom og de rådene du har fått fra helsepersonell.
 2. Det er vesentlig at alle tar smittevernreglene på alvor. Dette innebærer at elever og ansatte nå skal ha sterkt søkelys på følgende: 
  1. Opprettholde avstand til andre – 1-metersregelen. 
  2. Hoste i albuen. 
  3. Gjennomføre ofte og grundig håndhygiene med såpe og lunkent vann. 
 3. Hvis du har vært på utenlandsreise tettere enn 10 dager før søndag 16.august, må du følge nasjonale regler for karantene før du kan oppholde deg på skoleområdet.
 4. Vi oppfordrer alle til å følge punkt 2 fra i dag og fram til skolestart.  Det gir en tryggere skolestart og lavere sannsynlighet for at det kommer personer med smitte inn i skolemiljøet.
 5. Når skoleåret er i gang, vil det ikke være mulig for andre enn de som bor i internatet å oppholde seg på skoleområdet utenom skoletid. Dette forbudet gjelder i minst 2 uker fra skolestart.

Skolen sørger for forsterket renhold og system for håndvask på skoleområdet. Alle elever skal ha vasket seg grundig på hendene før skoledagen starter. I tillegg skal eleven desinfisere hendene ved ankomst til skolen. 

I internatet vil det ikke være mulig å besøke andre internatavdelinger de første ukene. Det vil også være restriksjoner i kantina slik at matserveringen er trygg.

Hvis elever blir syke i internatet eller på skoleområdet, skal de hentes hjem ved hjelp av privat transport. Syke personer skal ikke reise kollektivt. Hvis det ikke er mulig med annen hjemreise enn kollektivtransport, må skolen omgående få beskjed fra foresatte. Elever som ikke bor i internatet kan ikke regne med å få oppfølging fra skolen i en slik situasjon. 

Retningslinjene kan bli endret ut fra anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen. Brudd på retningslinjene er å regne som brudd på smittevernloven. Vi har god tro på at det vil være mulig å gjennomføre ordinær undervisning.

 

Registrering for besøkende

Om du ønsker å registrere deg som besøkende på Øya kan du bruke denne lenken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SE-t1DB2s02j3TZ8NsjrpmKKjJ3jkTFMtYUZXI2f6OdUMjZYTTZSRDJTQjRFMVRISVc4UTgwVTZDSi4u 

Registrering foregår på Øya. Du trenger ikke melde fra på forhånd.

 

Hjertelig velkommen til et nytt skoleår på Øya!Øyakalender
Laster...