Skolestart på Øya ungdomsskole 2021

Velkommen til skolestart på Øya ungdomsskole mandag 16. august kl 8.10. Alle elever møter opp utenfor hovedinngangen på ungdomsskolen og blir møtt av kontaktlærerne sine der. 

 

Vi gleder oss til å starte på et nytt skoleår sammen med hver og en av dere!

 

Vanlig skoletid

En skoledag varer normalt fra kl 08.10 til kl 13.45. Dette gjelder alle trinn på ungdomsskolen.

 

Smittevern

  • Ingen skal møte på skolens område om man er syk, er i karantene, eller har symptomer på luftveissykdom/korona. Meld fra til skolen hvis eleven er forhindret fra å møte.
  • Husk god håndhygiene
  • Vi unngår klemming og håndhilsing

 

For nye 8. trinn

Du trenger skolesekk, pennal (blyant og viskelær får du av oss), innesko og vannflaske. Melk får du på skolen.

 

Skoleskyss

Skoleskyss for 2021/22 er nå bestilt. Hvis du hatt skoleskyss tidligere er det ditt gamle t-kort som blir aktivert. Om du har mistet dette, eller har andre spørsmål om skoleskyss, kan du ta kontakt med skolen på oya@oya.vgs.no. Nye t-kort blir sendt til skolen, og kan hentes på skolekontoret (i hovedbygget på Øya vgs).

 

Trafikksikkerhet

Nye veier bygger ny E6 forbi Øya. Dette vil på sikt skape et tryggere trafikkbilde for våre elever. Pga. veibyggingen er det ganske tett trafikk på dagtid. Dette skaper betydelige utfordringer knyttet til kryssing av E6 etter skoletid. ALLE elever på ungdomsskolen som etter skoletid skal ta buss nordover fra Øya, skal derfor gå til Kvål sentrum for å ta bussen derfra. Der vil de ha sikker kryssing av E6 i 50-sone med lysregulering.

Elever som kommer med skolebuss i nordgående retning om morgenen, har avstigning inne på skoleanlegget.

 

Mer informasjon knyttet til skolestart sendes fra kontaktlærerne til foresatte på e-post.Øyakalender
Laster...