Skolestart på Øya ungdomsskole 2020

Alle elever på ungdomsskolen er hjertelig velkommen til skolestart mandag 17. august kl. 8.10. Oppmøte utenfor ungdomsskolebygget.

Det blir noen begrensninger i aktiviteter på skolen fra skolestart. Dette skyldes at alle skoler i landet er merket med gult farenivå med tanke på smittespredning av Covid19. Elevene vil merke dette gjennom skoleuka gjennom flere tiltak på skoleområdet. Dette betyr:

  • Ingen skal komme til skolen med symptomer på influensa/forkjølelse. Du skal da varsle skolen og sørge for å kontakte koronatelefonen i kommunen. Følg rådene du får av helsepersonell.
  • Alle elever skal ha vasket hendene grundig før de kommer til skolen.
  • Alle elever skal desinfisere hender med antibac når de går inn i skolebygget.
  • På skoleområdet gjelder 1 meter avstand til medelever og andre personer som en møter gjennom skoledagen.  
  • Alle skal ha god hoste/nyse hygiene. Dvs. en skal hoste i albuen.
  • Personer som blir syke på skolen, skal straks reise fra skolen. Vedkommende kan ikke reise kollektivt.

Skolen sørger for at det er ekstra renhold av pulter og berøringspunkter og skoleanlegg. Elevene deles inn i kohorter. Dette betyr fast klasserom/pult og faste toalett.

For nye 8. trinn

Du trenger skolesekk, pennal (blyant og viskelær får du av oss), innesko og eventuelt vannflaske. Melk får du på skolen.

 

Skoleskyss

Skoleskyss for 2020/21 er nå bestilt. Hvis du hatt skoleskyss tidligere er det ditt gamle t-kort som blir aktivert. Om du har mistet dette, eller har andre spørsmål om skoleskyss, kan du ta kontakt med skolen på oya@oya.vgs.no. Nye t-kort blir sendt til skolen, og kan hentes på skolekontoret (i hovedbygget på Øya vgs).

Trafikksikkerhet

Nye veier bygger nå ny E6 forbi Øya. Dette vil på sikt skape et tryggere trafikkbilde for våre elever. Pga. veibyggingen, er trafikken mye tettere på dagtid enn foregående skoleår. Dette skaper betydelige utfordringer med å krysse E6 for å nå tak i busstoppet i etter skoletid. Vi innfører derfor nye rutiner dette skoleåret. ALLE elever på ungdomsskolen som skal ta buss nordover fra Øya, må gå til Kvål sentrum for å gå på bussen. Da vil de ha sikker kryssing av E6 i 50-sone med lysregulering.

Elever som kommer med skolebuss i nordgående retning om morgenen, har avstigning inne på skoleanlegget.

 Øyakalender
Laster...