Profilfag: Landbruk

På naturbruk kan du velge profilfaget "Landbruk". På landbruk står alt fra stell og kontroll av robotfjøs, til vedlikehold av traktor på timeplanen. Velkommen til en spennende hverdag!

Ett år med grunnleggende opplæring i

  • Traktorkjøring og -vedlikehold
  • Bruk av motorsag, vinsj og vedmaskin - kulturlandskapspleie
  • Vedlikehold av gårdsanlegg
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Arbeid i Øyas moderne robotfjøs
  • Stell av planter og dyr 
  • Bygg og vedlikehold

 

Her kan du lese mer om gårdsdrifta på Øya.  Ved å velge profilfag landbruk er du med i den daglige drifta av fjøset. I tillegg legges det opp til turer for å besøke andre bruk - og da ikke bare i Trøndelag. Høsten 2016 var Landbruk vg1 på bedre landbruk på Lillestrøm, tidligere har fjøset på NMBU (Ås) blitt besøkt. I tillegg til drift av fjøset vil du få opplæring i bruk av motorsag, vinsj og vedmaskin samt at du få en nøye gjennomgang i hvordan en traktor egentlig fungerer. Stell av planter og drift av jorda er også sentrale temaer på landbruk. Alt legges opp etter prinsippet "å gjøre skole" og du får derfor delta aktivt i undervisningen.

 

 

 


Øyakalender
Laster...