Betaling av internatplass når skolen er stengt

Det vil være noen endringer i pris nå som skolen er stengt grunnet koronaviruset. Her kan du lese mer om hva som gjelder av priser for internat og skole.

 

Skolepenger skal betales som vanlig, da elevene fortsatt får undervisning og oppfølging av lærerne sine.

 

Oppholdspengene (internat) blir noe redusert framover. Mars-fakturaen ble sendt ut allerede i februar, og betales som vanlig. På april-fakturaen vil det bli en reduksjon, tilsvarende det som regnes som kostpenger. Denne fakturaen sendes ut i slutten av mars. 

 

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge skolen vil være stengt. Når vi vet mer om dette, vil vi avregne fremtidige fakturaer mot antall dager internatet var stengt.

 

Dersom noen har behov for utsatt betaling, eller ønsker å dele opp betalingen, så er det bare å ta kontakt med økonomiansvarlig Tore Sagdahl på tore@oya.vgs.no.

 Øyakalender
Laster...