Kommunestyret sa JA

I kommunestyremøte 1. april vedtok et enstemmig kommunestyre i Melhus å gi lånegaranti på inntil 5 millioner kroner til ridehall.

-Det er vi veldig glad for, sier rektor Hallgeir Solberg. Dette gjør finansiering av hallen mulig. -Vi hadde rett og slett ikke klart det uten det positive vedtaket fra kommunen, sier Solberg. 

Så er det noen få men viktige brikker til som må på plass før byggearbeidet kan starte.Øyakalender
Laster...