Gi en dag 2020

Fredag 20. november 2020 gjennomføres en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Vi er stolte av våre engasjerte elever, som nok en gang retter blikket mot barn og unge som virkelig trenger å bli sett. Kanskje særlig i disse dager. 

Elevene på Øya ungdomsskole og Øya videregående skole skal til denne dagen skaffe seg og være i et lønnet arbeid i stedet for å ha undervisning på skolen. Dagslønna gis til Håpets senter, et dagsenter i Nepal for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

GI EN DAG -inspirasjonsfilm 
  
BAKGRUNN FOR "GI EN DAG" 
Nepal regnes som ett av verdens fattigste land. Det er svært vanskelige forhold i Nepal for den som har en funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Det er også komplisert for familien rundt. Det finnes ingen offentlige hjelpetjenester eller velferdstjenester for denne sårbare gruppen. Det følger dessuten skam med å være, og å ha et barn med funksjonshemming. For oss som lever i Norge er det vanskelig å se for seg hvordan hverdagen til disse barna og familiene deres er. Situasjonen deres ble ytterligere forverret i forbindelse med det store jordskjelvet i Kathmandu i april 2015, og nå koronapandemien. 


HÅPETS SENTER 
Håpets senter er drevet av den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS) i Kathmandu. ABBS driver med opptrening av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Håpets senter tilbyr fysikalsk opptrening, stimulering gjennom aktiviteter og servering av næringsrik kost.  

Et møte med en norsk, handikappet jente åpnet Tulsas øyne, og det forandret livet til hundrevis av nepalske barn. 25 år senere jobber Tulsa og ABBS fortsatt hardt for å skape en bedre hverdag for barn som blir utstøtt av samfunnet.

Les historien bak Håpets senter (ABBS)

På Håpets senter starter dagen med at de ansatte henter barna og ungdommene i sine hjem ved hjelp av senterets egne minibusser. Foreldrene får frigjort tid og kan dermed kan ta seg jobb og sikre familiens inntekt. På ettermiddagen kjøres barna hjem igjen. Familiene får opplæring innen helse og omsorg tilpasset sitt barn og i hvordan de kan trene og tilrettelegge for barna sine på hjemmebane.  

Ser vi på hva Øyas elever har bidratt med de siste 10 årene, kan vi med stolthet si at innsatsen deres har utgjort en forskjell for mange vanskeligstilte barn og unge i og rundt Kathmandu. Blant annet er en av senterets minibusser finansiert av midler fra Øya-elevenes innsamlinger. 
  
Flere elever og ansatte ved Øya har besøkt Håpets senter i Kathmandu, siste gang høsten 2018. De som reiste da fikk anledning til å sette seg enda bedre inn i arbeidet som drives ved dagsenteret. Vi vet derfor at pengene kommer frem og blir brukt til det de er tenkt. Alt som samles inn gjennom "Gi en dag" går uavkortet til arbeidet på Håpets senter. Prosjektet er kvalitetssikret og er en del av porteføljen til Normisjon, under tittelen Samfunnsutvikling i Nepal


Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Dette ønsker Normisjon å gjøre noe med. 
Håpets senter 
I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS). 
ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede barn. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid.  
-Normisjon

 

Les mer om Håpets senter her
 
HÅPETS SENTER OG COVID-19 
I Nepal er fremdeles skoler stengt. ABBS-sentrene er også stengt. Men ABBS er i kontakt med barna og deres foreldre enten via telefon eller internett. ABBS gir råd til foreldrene om tilpassede aktiviteter og om hvordan foreldrene kan hjelpe barna til å utføre daglige aktiviteter hjemme, slik at de opprettholder og fortsetter med å trene sitt funksjonsnivå.  

ABBS har gitt mat og medisiner til 52 av familiene som er knyttet til dagsentrene. Det er fordi mange av familiene har mistet sin vanlige inntekt på grunn av lockdown. I Nepal har de dessverre ikke noe NAV.  

I denne vanskelige situasjonen ønsker Normisjon at ABBS skal beholde sine ansatte. De velger derfor å støtte ABBS med fullt støttebeløp, pluss ekstra midler. Slik kan ABBS fortsette med å dele ut mat og medisiner til de fattigste familiene, som uten denne hjelpen ville hatt store problemer. 
  
ETT DAGSVERK 
Månedlig minstelønn i Nepal tilsvarer i underkant av 900,- norske kroner (NOK). I Norge er månedlig gjennomsnittslønn på ca 31 000,- NOK. Hver enkelt elevs dagslønn på "Gi en dag" utgjør dermed en stor forskjell! 

Når det gjelder prisen for et dagsverk på Gi en dag er utgangspunktet hva eleven ellers ville hatt som dagslønn i henhold til sin alder. Dersom arbeidsgiver av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge gjeldende lønnsvilkår, er det nedsatt en anbefalt minstepris for ei dagslønn: 

Elev ved Øya ungdomsskole: kr 400,- 
Elev ved Øya vgs: kr 600,- 
  

ARBEIDSGIVER PÅ GI EN DAG  
Arbeidsgiver vil motta en tekstmelding med lenke til innbetalingsløsningen Spleis fra Øya-eleven som skal utføre jobben på Gi en dag. Du kan også finne Spleis-kontoen til din arbeidstaker ved å scrolle deg nedover siden i lenken. Arbeidsgiver kan inne på arbeidstakerens Spleis-konto velge å betale med vipps, kort eller få tilsendt faktura. Våre elever er informert om at de selvfølgelig også på Gi en dag må forholde seg til myndighetenes krav om smittevern i forhold til covid-19.

TAKK for ditt bidrag! 

 Øyakalender
Laster...