Gi en dag 2019

Torsdag 21. november 2019 gjennomføres en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Vi retter da fokus mot ett av verdens fattigste land og ønsker å hjelpe barn og unge til et bedre liv. VI KAN GJØRE EN FORSKJELL!

"Gi en dag" 21/11 teller som en skoledag og er dermed obligatorisk for alle våre elever.

Alle elevene på Øya ungdomsskole og Øya videregående skole skal denne dagen arbeide i stedet for å ha undervisning på skolen. Dagsverket gis til Håpets senter, dagsenter i Nepal for barn med nedsatt funksjonsevne.

Fredag 22/11 har elevene studiedag. Minner om at internatet stenger onsdag 20/11 kl 18 og åpner igjen søndag 24/11 kl 15.

 

BAKGRUNN FOR "GI EN DAG"

Det er komplisert å være utviklingshemmet i Nepal. Det er også komplisert å være familie til et utviklingshemmet barn i dette landet. Det finnes ingen offentlige hjelpetjenester eller velferdstjenester som bidrar til denne gruppen mennesker i Nepal. Det følger skam med å være, og å ha barn som er utviklingshemmet. For oss som lever i Norge er det rett og slett vanskelig å se for seg hvordan hverdagen og "kampen for tilværelsen" er for disse menneskene. Situasjonen deres ble ytterligere forverret i forbindelse med det store jordskjelvet i Kathmandu april 2015.

Håpets senter er drevet av den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa i Kathmandu og driver med opptrening av barn og unge med nedsatt funksjonevne. Håpets senter tilbyr fysikalsk opptrening, stimulering gjennom aktiviteter og serverer næringsrik kost. Dagen starter med at de ansatte på dagsentret henter brukerne i hjemmene sine med minibusser. Barna tilbringer dagen på dagsentret slik at foreldrene får frigjort tid og dermed kan ta seg jobb og sikre familiens inntekt. På ettermiddagen kjøres barna hjem igjen. Familiene får også opplæring innen helse og omsorg tilpasset sitt barn og om hvordan de kan trene og tilrettelegge for barna sine på hjemmebane. 

Flere elever og ansatte ved Øya har besøkt Håpets senter i Kathmandu, siste gang høsten 2018. De som reiste fikk da anledning til å sette seg enda bedre inn i arbeidet som drives ved Håpets senter.  Vi vet at pengene blir brukt slik de er tenkt. Alt som samles inn gjennom "Gi en dag" går uavkortet til arbeidet på Håpets senter. Pengene forsvinner ikke på veien. Prosjektet er kvalitetssikret og er en del av porteføljen til Normisjon, Samfunnsutvikling i Nepal:  

"Barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsgrupper blir nedprioritert og diskriminert i Nepal. Dette ønsker Normisjon å gjøre noe med.

Håpets senter

I Nepal blir ofte funksjonshemmede barn tilsidesatt og gjemt. Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering og får ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen Asha Bal Bikas Sewa (ABBS).

ABBS driver tre dagsentre der det gis opptrening og omsorg til funksjonshemmede barn. To av dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi ønsker at alle barn skal bli sett og elsket slik de er. Vi ønsker også å gi foreldrene støtte og oppmuntring i en utfordrende tid." 

-hentet fra https://www.normisjon.no/prosjekt/samfunnsutvikling-i-nepal/

 

Ser vi på hva Øya elevene har bidratt med de siste 10 årene, kan vi med stolthet si at innsatsen fra Øya-elevene har utgjort en forskjell for mange ungdommer. Dette ønsker vi å fortsette med! 

 

ETT DAGSVERK

Pris på ett dagsverk:

  • Elev ved ungdomsskolen, kr 400,-
  • Elev ved videregående, kr 500,-

Det er selvfølgelig lov til å betale mer. Husk at pengene går til en veldig god sak!

En vanlig månedslønn i Nepal kan tilsvare rundt 830 norske kroner, selv om lønnsnivået varierer veldig. Hver enkelt elevs innsats på "Gi en dag" utgjør altså en stor forskjell!

 

ARBEIDSGIVER

Du som arbeidsgiver gjennomfører betaling for utført dagsverk ved å velge riktig elev i lenken: https://skole.normisjon.no/oya

Klikk på eleven som har arbeidet hos deg og følg instruksjonene videre. Du betaler med VIPPS eller direkte til oppgitt kontonummer. Dersom kvittering ønskes og VIPPS-kvittering ikke er tilstrekkelig, velg betaling til bankkonto og merk av at kvittering ønskes. Det er selvfølgelig lov til å betale en høyere pris for dagsverket enn minsteprisen (se over).

TAKK for ditt bidrag!

 

Du kan lese mer om Håpets senter her: https://hdcsnepal.org/project/asha-bal-bikash-sewa-abbs-a-day-care-centre-for-special-needs-children/

 Øyakalender
Laster...