Har du lyst til å jobbe på Øya?

Øya vgs skal ansette nye medarbeidere fra 1. august 2019. Vi har nå flere interessante stillinger, både faste og vikariater. Om du ikke ser noe som er aktuelt nå, kan det allikevel hende at du kan tenke deg å være en del av staben på Øya. Vi anbefaler da at du sender oss en åpen søknad på  søknadsskjemaet som du finner nederst i artikkelen. 

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med 2 skoleavdelinger:

 • Videregående: Programområder:
  • Bygg- og anleggsteknikk (Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk eller Vg2 anleggsgartner, Vg3 påbygg)
  • Naturbruk (Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 heste- og hovslagerfag og Vg2 anleggsgartner, Vg3 landbruk - agronom og Vg3 studieforberedende naturbruk)
  • Studiespesialisering (Vg1 studiespesialisering, Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk og samfunnsfag. Egen KRIK-linje)
 • Ungdomsskolen: 8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene en dag i uka med tverrfaglig undervisning /fagdag hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Ca. 100 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 65 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker at våre ansatte ser og bryr seg om eleven på en måte som hjelper eleven til å ta nye skritt videre i forhold til eget utgangspunkt. Dette betyr at du som lærer spiller på lag med eleven slik at vi sammen når våre verdier.

Vi søker nå etter dyktige medarbeidere til:

 

Ettåringsstillinger - internat

Vi søker inntil 2 hele stillinger som ettåring. Arbeidsoppgavene vil i hovedvekt være knyttet til internatet og miljøarbeid og du har administrasjonsleder som din nærmeste overordnede. Det betyr arbeid på kveldstid og i helger. Ettåringen vil ha fri alle skoleferier, men vil ha mulighet til å søke på annet arbeid på Øya i feriene. 

Noen av oppgavene kan være å legge til rette for aktiviteter, følge opp elever, være med på turer og ha ansvar for andre små og større oppgaver knyttet til internatet.

Ettåringen blir ansatt i serviceavdelingen og har adm.leder som sin nærmeste leder. Ettåringen vil samarbeide tett med internatleder, lærere og andre miljøarbeidere. Stillingen lønnes ut fra betingelser for ettåringer, dvs. lommepenger og fri kost/losji. 

Søknadsfrist: snarest

Du søker til ettåringsstillingen på søknadskjemaet nederst i utlysningen.

 

Ledige stillinger i ungdomsskolen - lærere i:

 • Spansk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Matematikk

Fagene kan kombineres med andre fag på ungdomsskolen eller på videregående. Avdelingsleder på ungdomsskolen vil være din nærmeste overordnede.

Søknadsfrist: 14.april 2019. 

Du søker på eget skjema som du finner nederst i utlysningen.

 

Ledige stillinger i videregående - lærere i:

 • Realfag / matematikk.
 • Friluftsliv.
 • Hund og dyrepleie
 • Norsk.
 • Engelsk.

Fagene kan kombineres med andre fag på skolen. Avdelingsleder vgs vil være din nærmeste overordnede.

 

50 % stilling innen informasjonsarbeid / PR.

Som informasjonsmedarbeider skal du jobbe i team etter klare målsettinger. Teamet har ansvaret for å profilere skolen mot nye elever og andre aktører gjennom å møte publikum, media og digitale plattformer. Vi søker etter en ryddig og strukturert person som er dyktig på digitale verktøy og digital kommunikasjon. En må påregne noe reising. Stillingen kan kombineres med undervisning. Administrasjonsleder vil være din nærmeste overordnede.

Søknadsfrist : 14. april 2019

Du søker på eget søknadskjema som du finner nederst i utlysningen.

 

 

 

Alle som blir skal jobbe på Øya må legge fram godkjent politiattest før arbeidet starter.

Lønn etter KS tabell for undervisningsstillinger.

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "søknad på stilling"

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...