Har du lyst til å jobbe på Øya?

Vi skal ansette nye medarbeidere i august 2019. Det betyr at det vil bli omtalt flere nye stillinger på hjemmesiden framover våren. I tillegg blir det utlysninger i mars 2019. Om du ikke ser noe som er aktuelt nå, kan det allikevel hende at du kan tenke deg å være en del av staben på Øya. Vi anbefaler da at du sender oss en åpen søknad på  søknadsskjemaet som du finner nederst i artikkelen. 

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med 2 skoleavdelinger:

 • Videregående: Programområder:
  • Bygg- og anleggsteknikk (Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk eller Vg2 anleggsgartner, Vg3 påbygg)
  • Naturbruk (Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 heste- og hovslagerfag og Vg2 anleggsgartner, Vg3 landbruk - agronom og Vg3 studieforberedende naturbruk)
  • Studiespesialisering (Vg1 studiespesialisering, Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk og samfunnsfag. Egen KRIK-linje)
 • Ungdomsskolen: 8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene en dag i uka med tverrfaglig undervisning hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Ca. 105 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 67 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker å se og bry oss om eleven og la hver enkelt ta nye skritt videre i forhold til sitt eget utgangspunkt. Vi ønsker derfor å bygge et kollegium som ser eleven og er villig til å spille på lag med elevgruppen slik at hver enkelt utvikler seg faglig og sosialt.

Vi søker nå etter:

Ettåringsstillinger

Vi søker inntil 2 hele stillinger som ettåring. Arbeidsoppgavene vil i hovedvekt være knyttet til internatet og miljøarbeid. Det betyr arbeid på kveldstid og i helger. Ettåringen vil ha fri alle skoleferier, men vil ha mulighet til å søke på annet arbeid på Øya i feriene. 

Noen av oppgavene kan være å legge til rette for aktiviteter, følge opp elever, være med på turer og ha ansvar for andre små og større oppgaver knyttet til internatet.

Ettåringen blir ansatt i serviceavdelingen og har adm.leder som sin nærmeste leder. Ettåringen vil samarbeide tett med internatleder, lærere og andre miljøarbeidere. Stillingen lønnes ut fra betingelser for ettåringer, dvs. lommepenger og fri kost/losji. 

Søknadsfrist for ettåringstillinger: 1. april 2019

 

Alle som blir skal jobbe på Øya må legge fram godkjent politiattest før arbeidet starter.

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

 • Avdelingsleder videregående: Solveig Kimo Løvås tlf.: 412 20 762 / e-post: solveig.lovas@oya.vgs.no
 • Avdelingsleder ungdomsskolen: Linda Drage tlf.: 932 95 049 / e-post: linda@oya.vgs.no 
 • Administrasjonsleder: Tore Sagdahl tlf. 922 37 300 / e-post: tore@oya.vgs.no  
 • Rektor: Ole Jørgen Stevik tlf.: 909 20 936 / e-post: olej@oya.vgs.no

 Søknadsfrist: 

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "Åpen søknad"

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...