Har du lyst til å jobbe på Øya?

Vi har for øyeblikket ingen utlyste stillinger. Hvis du har lyst til å jobbe på Øya anbefaler vi at du sender en åpen søknad. Bruk søknadsskjemaet som du finner nederst i artikkelen. 

Litt om skolen

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med 2 skoleavdelinger:

  • Videregående: Programområder:
    • Bygg- og anleggsteknikk (Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk eller Vg2 anleggsgartner, Vg3 påbygg)
    • Naturbruk (Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 heste- og hovslagerfag og Vg2 anleggsgartner, Vg3 landbruk - agronom og Vg3 studieforberedende naturbruk)
    • Studiespesialisering
  • Ungdomsskolen: 8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene en dag i uka med tverrfaglig undervisning /fagdag hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Ca. 100 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 65 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker at våre ansatte ser og bryr seg om eleven på en måte som hjelper eleven til å ta nye skritt videre i forhold til eget utgangspunkt. Dette betyr at du som lærer spiller på lag med eleven slik at vi sammen når våre verdier.

 

Søke jobb på Øya

Alle som blir skal jobbe på Øya må legge fram godkjent politiattest før arbeidet starter.

Lønn etter KS tabell for undervisningsstillinger.

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "søknad på stilling"

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...