SØK SKOLEPLASS

Ledig stilling

Har du lyst til å jobbe på Øya? Det er mulig å sende en åpen søknad om du ikke finner en ledig stilling for øyeblikket som passer til deg. Mer informasjon om hvordan du søker finner du nederst på denne siden.

Lærer i tømrerfaget (årsvikariat)

Vi søker nå etter lærer i tømrerfaget. Vi ønsker at du har fagbrev som tømrer, relevant praksis etter fagprøven og personlig egnethet. Les mer om stillingen her.

Oppstart: 1. august

Varighet fram til ca. 25. juni 2024

Søknadsfrist: Snarest

Lærling i stallen

Vi har nå ledig stilling som lærling i stallen. Les mer om stillingen her.

Miljøarbeidere 2023-24 (ettåringer)

Vi søker inntil tre miljøarbeidere for skoleåret 2023-24. Les mer om stillingen her.

Lærer på naturbruk, vgs

Vi søker lærer på Naturbruk som blant annet kan undervise i faget «Økonomi og driftsledelse». Ta kontakt med avdelingsleder Solveig Løvås om du har spørsmål knyttet til denne stillingen. (Se kontaktinformasjon og søknadsskjema nederst på siden.)

Søknadsfrist: Snarest

Om skolen

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Av disse går omtrent 200 elever på videregående og 60 elever på ungdomsskolen. Ca. 100 vgs-elever bor i skolens internat. Det er for tiden 65 ansatte.

Skolen ligger sentralt i Melhus kommune sør i Trøndelag og er tilsluttet Normisjon. Alle skolens ansatte må være lojale til skolens verdidokument.

Verdiene ÅPEN – KREATIV – UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker at våre ansatte ser og bryr seg om eleven på en måte som hjelper eleven til å ta nye skritt videre i forhold til eget utgangspunkt. Dette betyr at du som lærer spiller på lag med eleven slik at vi sammen når våre verdier.

Øya er en friskole godkjent etter friskoleloven. Skolen eies og drives av Normisjon. Alle ansatte må være lojale til skolens verdidokument.

Søke jobb på Øya

Alle som skal jobbe på Øya må legge fram godkjent politiattest før arbeidet starter.

Lønn etter KS tabell for undervisningsstillinger.

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

Avdelingsleder videregående: Solveig Kimo Løvås tlf.: 412 20 762 / e-post: solveig.lovas@oya.vgs.no
Avdelingsleder ungdomsskolen: Linda Drage Hugdal tlf.: 932 95 049 / e-post: linda@oya.vgs.no
Administrasjonsleder: Tore Sagdahl tlf. 922 37 300 / e-post: tore@oya.vgs.no
Driftsleder: Arne Haukås tlf. 468 26 771 / epost: arne.haukas@oya.vgs.no
Rektor: Ole Jørgen Stevik tlf.: 909 20 936 / e-post: olej@oya.vgs.no

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no. Merk søknaden «søknad på stilling»